Canvi en el sistema de navegació del WEBfàcil

Publicat per wfadm | 4 Feb, 2009

Canvi en el sistema de navegació del WEBfàcil:

Degut a millores en la gestió de l'aplicació, s'ha canviat la forma en que es mostren els menús i seccions, per tal de simplificar la seva visualització.

Ara segurament, veureu canvis en els vostres menús, igual que abans el que teníeu com a submenú d'una categoria, ara apareixerà com a menú. De fet, veureu que els menús i submenús de la portada del vostre Webfàcil,   canvien , i segurament trobareu canvis que haureu de tornar a organitzar.

 (Segueix)