Document marc de mesures contra la corrupció

1. Introducció:

Aquest document és una primera aportació  elaborada pel grup de treball de “Regeneració Democràtica” de Nova Esquerra Catalana que conté un ampli inventari de mesures a la llum dels recents casos de corrupció. El document en sí és un esborrany que compta amb una primera part amb algunes iniciatives que es considera que caldria posar en marxa de forma més immediata. En la segona part, es recullen propostes més àmplies encaminades a millorar la regeneració democràtica.

Aquest és un document de treball i per tant NECat

obre un període per a la recepció de més propostes i comentaris

a través del web www.novaesquerracatalana.cat .

El diumenge 3 de març es tancarà el procés,

el 6 de març la coordinadora NECat tancarà el document de proposta formal

i el 9 de març el consell NECat el sotmetrà a debat i, en el seu cas, introduirà les últimes modificacions abans de la seva aprovació.

El document final constituirà un dels eixos a partir del qual Nova Esquerra Catalana elaborarà la ponència de qualitat democràtica per a la propera assemblea de la formació.

2. Argumentació:

Davant l’allau de propostes i decàlegs, cimeres i reunions a corre-cuita de les últimes setmanes, arran de l’aparició de diferents casos de corrupció política – presumptes, confessats i sentenciats -, Nova Esquerra Catalana ha estat treballant amb experts així com amb ciutadans i ciutadanes que han fet arribar les seves propostes a través de correus electrònics, xarxes socials i el mateix web de la formació.

Conscients que l’aparició d’un nou “decàleg” tindria un escàs valor afegit, hem apostat per construir un posicionament més a mig i llarg termini sense renunciar a fixar d’entrada alguns criteris que, al nostre parer, haurien d’aplicar-se com més aviat millor.

Com és lògic,  algunes de les mesures contemplades ja existeixen actualment contemplades en codis interns, llibres blancs, Lleis i decrets, recomanacions europees o acords solemnes entre partits polítics (com el de 2001 a Catalunya).  En tot aquests casos cal fer-ne recordatori precís per, en primer terme, exigir-ne el seu compliment.

Aquest document que ara s’obre a debat públic per a inscrits i no inscrits de Nova Esquerra Catalana, només és el primer pas per arribar a un autèntic catàleg de mesures de prevenció, control i sanció efectiva de la corrupció.

3. Criteris i mesures d’aplicació immediata

El primer criteri general per afrontar degudament la degradació estructural del nostre sistema democràtic ha de ser el de la clara delimitació dels rols, les funcions i les responsabilitats que corresponen als poders executiu, legislatiu i judicial en la lluita contra la corrupció.

En la situació actual assistim a una evident suma de febleses normatives i operatives en els respectius organismes i atribució de funcions vigents: dispersió, buits normatius, duplicitats o solapaments funcionals, inadequacio de procediments, terminis absurds, manques de coordinació, insuficiència de recursos.

És per tot això que proposem, en aquest primer tractament d’urgència, les següents mesures i adaptacions en els diferents agents responsables.

1. Endegar amb caràcter immediat el trinomi legislatiu que ja és sobre la taula pendent dels acords, eternament ajornats, entre forces polítiques: Llei Electoral-Llei de Transparència-Llei de Finançament de partits. Aquestes tres normes bàsiques han d’estar aprovades i vigents abans de sis mesos, tant en l’àmbit de l’Estat com, quan així calgui, en el català.

2. Simplificació i reforçament dels organismes centrals en la prevenció, detecció  i sanció dels casos de corrupció. Tot el poder administratiu i de control economic-comptable per la Sindicatura de Comptes, tot el poder d’acció judicial per a la Fiscalia especialitzada. Una Fiscalia independent, apoderada, amb recursos per la investigació i la obertura formal de processos,  faria possible la  desparició de l’Oficina antifrau amb la conseqüent millora en termes d’eficiència, agilitat i delimitació de responsabilitats publiques.

3. Modificació de la composició, competències i  funcions de la Sindicatura de Comptes: Un únic Síndic de Comptes elegit amb previ hearing parlamentari i ciutadà. I un equip de professionals adscrits al Síndic, contractats en concurs públic i dotats de l’autoritat necessària per accedir a la informació pertinent.

4. Presentació dels comptes de l’any anterior de tots els partits polítics – i de les fundacions i associacions que li són afins – abans del 30 de juny de l’any següent. Emissió de l’informe de la Sindicatura de comptes abans del 30 de desembre. Comptes electorals revisats a banda amb presentació dels comptes el mes després de la celebració dels comicis i emissió d’informe de la sindicatura un màxim de quatre mesos despres del lliurament dels comptes.

5. Establiment d’una limitació de despesa global màxima, tant general com electoral,  dels partits. Per verificar-la i establir les eventuals infraccions, la  Sindicatura de Comptes, adicionalment a la revisió comptable ordinaria que li correspon, durà a terme el registre d’activitats i  l’estimació objectiva de les despeses reals efectuades per cada formació política, en base als estandars de cost establerts per cada tipus d’acció política i/o electoral.

6. Nou pla comptable per a  partits polítics amb l’adequada consideració separada dels diferents tipus d’ingres i despesa (quotes, donacions, subvencions, campanyes electorals…).

7. Sanció política per infraccions polítiques: pèrdua de subvencions, reducció del temps de publicitat electoral, exclusió de debats electorals en mitjans públics, inhabilitació per ocupar càrrecs públics, exclusió dels imputats de les llistes electorals

8. Limitació import màxim de donacions privades amb registre públic de donants i establiment d’un rigorós regim d’incompatibilitats en l’àmbit de la relació contractual amb les administracions publiques.

9. Modificació codi penal per establir responsabilitat penal col·legiada dels òrgans directius dels partits i la tipificació com a delicte del finançament il·legal de l’activitat política i electoral.

4. Catàleg provisional de mesures de regeneració democràtica i  contra la corrupció en tres àmbits: Prevenció, gestió i sanció.

PREVENCIÓ:

​Partits polítics i eleccions:

 1. Exigència d’uns mínims de funcionament democràtic de tots els partits polítics.
 2. Publicar i fiscalitzar de manera anual els comptes  dels partits polítics descartant la prescripció de les irregularitats civils i/o penals.
 3. Unificar la comptabilitat de partits polítics i fundacions afins.
 4. Limitar els donatius privats a partits i fundacions afins.
 5. Prohibir les donacions anònimes a partits i fundacions afins.
 6. Limitar i reduir les despeses electorals amb l’avaluació objectiva de les despeses de cada partit.
 7. Implantar un sistema electoral mixt adaptat del model alemany, incloent criteris de llistes obertes.
 8. Regim electoral propi per Ajuntaments amb elecció directe d’Alcalde i llistes obertes per Regidors.

Governs i parlaments:

 1. Limitar els mandats i allargar-ne la seva durada.
 2. Fixar i limitar la despesa de càrrecs institucionals i eventuals i donar plena transparència sobre quants i qui són,  així com sobre quines són les seves funcions i  retribucions.
 3. Objectivar els salaris dels càrrecs públics en funció de llurs responsabilitats i dedicació.
  Reformar el sistema d’elecció dels membres dels òrgans i consells dels ens públics a través d’uns veritables controls de competències professionals i fer participar experts i ciutadania en les compareixences i públic hearing.
 4. Fer pública una declaració de béns abans d’acceptar i després de deixar el càrrec públic.
 5. Fixar per llei un límit màxim de sobre cost dels contractes públics sobre el preu inicialment proposat.
 6. Despolititzar el funcionariat públic professionalitzant-lo. Reforma del sistema de funció pública.
 7. Racionalitzar les estructures polítiques d’àmbit municipal, creant serveis mancomunats de base voluntària pels  municipis amb menys de 10000.
 8. Co-responsabilitzar a la ciutadania en l’elaboració i aprovació dels pressupostos de manera participativa.
 9. Realitzar tots els pagaments de diner públic sense utilitzar diner en efectiu.
 10. “Desgovernalitzar” els ajuts als mitjans de comunicació privats, tot donant-los-hi publicitat immediata.
 11. Aprovar una Llei de Transparència i d’accés a la informació pública
 12. Revisar la llei del Sòl.
 13. Confeccionar la Llei d’Hisendes Locals per a que els municipis no depenguin de les qualificacions urbanístiques per a obtenir recursos econòmics. La llei de finançament local ho hauria de resoldre.

Justícia i organismes de control i supervisió:

 1. Escollir els membres del poder judicial de manera democràtica.
 2. Professionalitzar, independitzar i despolititzar la sindicatura de Comptes.
 3. Controlar i publicar en línia, de manera independent, les adjudicacions, ofertes guanyadores, perdedores, concursos, les seves resolucions i les adjudicacions directes.
 4. Determinar per llei els terminis màxims judicials: 3 anys.
 5. Eliminar l’Oficina Anti-frau.
 6. Aprofundir en la independència dels mitjans de comunicació públics.
  Suprimir organismes com ara el Consell d’Estat així com altres organismes assessors on els membres resulten ser figures retirades de la política activa.

Empreses públiques i privades:

 1. Crear un registre de lobbies públic i consultable.
 2. Incorporar el sector privat a la Llei de Transparència.
 3. Impedir l’ús d’empreses buides de contingut i capital mínim per endegar obres de gran magnitud.
 4. Establir mecanismes per evitar el “revolving door”. Llei d’incompatibilitats.

GESTIÓ:

Partits polítics i eleccions:

 1. Impossibilitar que els partits es personin en causes judicials que afectin altres formacions polítiques.
 2. Inhabilitar de per vida aquelles persones condemnades per malversament de diners públics, suborn i prevaricació….

Governs i parlaments:

 1. Inhabilitar de per vida aquelles persones condemnades per malversament de diners públics, suborn i prevaricació….

Justícia i control:

 1. Dotar de recursos i dels mecanismes necessaris el poder judicial per a la ràpida investigació i processament judicial.
 2. Facilitar el paper de les acusacions populars.
 3. Protegir els que denuncien la corrupció.

Empreses públiques i privades:

 1. Prohibir la participació en concursos públics, l’adjudicació i la contractació d’aquelles empreses condemnades per suborn, corrupció, malversació de recursos públics

SANCIÓ

Partits polítics i eleccions:

 1. Establir la responsabilitat penal col·legiada de la direcció del partit.
 2. Tipificar com a delicte el finançament il·legal de partits.
 3. Prohibir incloure a les llistes electorals qualsevol candidat imputat.
 4. Privar de finançament públic i de participació en debats electorals durant un cert temps als partits polítics que hagin estat declarats culpables de delictes de corrupció.

Governs i parlaments:

 1. Tipificar com a delicte l’enriquiment injustificat per part de persones que han ocupat càrrecs públics.
 2. Eliminar la possibilitat que els governs puguin indultar algú acusat de corrupció.

Justícia i control:

 1. Eliminar la prescripció dels delictes de corrupció política.
 2. Obligar a validar cada indult del govern a través d’una comissió popular.

Empreses públiques i privades:

 1. Inhabilitar els corruptors a l’hora de presentar-se a concursos públics.
 2. Els delictes aplicables a l’administració pública han de ser aplicables també als directius/responsables de les empreses públiques. Igualar en responsabilitat política als responsables d’administració i empresa pública. Només deixar dret administratiu per garantir el funcionament de contractació ja existent que és la principal raó de ser de les empreses públiques.

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Catalunya, política. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>