Ahorro económico – Rehabilitación energética de edificios

Rehabilitación energética de edificios y ahorro económico  el gasto energético.

El parque de viviendas de Cataluña presenta un gran potencial de mejora en materia de eficiencia energética, y algunos edificios podrían llegar a ahorrar hasta un 79% en el coste de la energía. Esta es la principal conclusión del Observatorio del estado energético de los edificios en Cataluña, que ha elaborado el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) a partir de los datos de las más de 700.000 certificaciones energéticas que ya se han registrado en Cataluña ( Junio 2017).

Casi un 84% de los edificios catalanes disponen de las calificaciones energéticas más deficientes: un 50,7% tienen una E, un 10,3% una F y un 22,8%, una G. En cambio, sólo un 0,2% están calificados con una A, un 0,8% con una B, un 4,1% con una C, y un 11,1% con una D, las categorías más eficientes.

En el caso de los edificios de nueva construcción (un 14,3% disponen de la calificación A, y un 30,7% tienen la B, mientras que el resto tienden a disminuir), indican la necesidad de avanzar en la rehabilitación energética de los edificios. Además de aprovechar mejor la energía que se consume, la reforma energética de una vivienda también lo puede convertir en un productor de energía a partir de fuentes renovables.

Un 62% de los edificios ya disponen de cristal doble, ante un 36% que aún disponen de vidrio simple. Sin embargo, detecta carencias en aquellas medidas más complejas: más del 40% de edificios cuentan con una calificación E en cuanto a la demanda de calefacción, es decir, requieren medidas como la mejora del aislamiento térmico o el sellado de las infiltraciones de aire por los cierres.

Coste energético en función de la calificación energética.

El hecho de que una vivienda tenga una calificación energética baja tiene una traducción directa en términos económicos. En el caso de una vivienda de 80 m2, la evolución del coste anual de la energía en función de la etiqueta energética es el siguiente:

Zona Climática /Categoría A B C D
B Tarragona 405,1€ 464,6€ 542€ 642,6€
C Barcelona 453,1€ 530,7€ 613,9€ 697,5€
D Lleida Girona 525,1€ 591,5€ 692,7€ 871,2€
E Viella 621,1€ 758,9€ 810,8€ 1.069,9€

 

Zona Climática /Categoría E F G
B Tarragona 811,5€ 1.145,9€ 1.366,7€
C Barcelona 898,6€ 1.268,6€ 1.574,4€
D Lleida Girona 1.228,4€ 1.658,9€ 2.113,4€
E Viella 1.554,6€ 2.174,8€ 2.969€

Coste anual por una vivienda media.No incluye el término de potencia de la factura energética.

Rehabilitación energética y Beneficios de usar energías renovables

La rehabilitación energética de los edificios,  además de aprovechar mejor la energía que se consume, la reforma energética de una vivienda también lo puede convertir en un productor de energía a partir de fuentes renovables y mejorar substancialmente la calificación energética  llegando incluso a ser de categoría A con los beneficios económicos que comporta a finales de año  .

Se observa un uso aún pequeño de las energías renovables, que se hace sobre todo en las viviendas de nueva construcción (que están obligados por el Código Técnico de la Edificación) y que en un 68% utilizan la energía solar térmica para generar agua caliente sanitaria, frente al 8% que dispone de instalaciones de biomasa, del 7% que emplea fotovoltaica y del 5% que se alimenta de energía geotérmica.

Un 12% de los edificios de nueva construcción no dispone de energías renovables, y lo compensa con la instalación de bombas de calor  de aerotérmia.

Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Feu un comentari

Lámparas halógenas prohibida su comercialización

Entra en vigor la tercera fase de la implementación de la medida 1194/2012 de la Normativa ErP en cuanto a los requisitos  Ecodiseño para los  productos relacionados con la Energía de la Unión Europea .

Con ella , se prohíbe desde el 1 de septiembre de 2016 , la puesta en el mercado de lámparas halógenas (  a tensión de red) hasta su total retirada del mercado en 2018.  El objetivo es promover la utilización de tecnologías de iluminación más eficientes , en concreto , el uso de lámparas LED.

Publicat dins de Green energy .News | Feu un comentari

Infografia CEE als edificis primer semestre 2016

Certificació d’eficiència energètica als edificis

  • Es publica la infografia corresponent a les dades del primer semestre del 2016, on podeu seguir l’evolució del parc d’edificis de Catalunya periòdicament.

 

Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Feu un comentari

El Vehicle elèctric

Què és un vehicle elèctric

Un vehicle elèctric funciona amb un motor elèctric alimentat per una bateria elèctrica, que es carrega des d’una xarxa elèctrica domèstica o bé des d’una estació de recàrrega pública o privada.

La principal diferència entre els vehicles de combustió interna i els vehicles elèctrics és la tecnologia i la font d’energia que utilitzen. Els primers funcionen amb motors de combustió amb uns rendiments aproximats del 30% i la font d’energia és el gasoil o la gasolina, mentre que els vehicles elèctrics funcionen amb un motor alimentat per electricitat amb rendiments propers al 95%.

La implantació del vehicle elèctric presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible, atès que permet la integració de les energies renovables en un sector que depèn dels derivats del petroli en un percentatge proper al 95%. Es redueix doncs la dependència dels productes derivats del petroli, es millora la qualitat de l’aire a les nostres ciutats, i es redueix també l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i permet un nou posicionament de la indústria de l’automòbil implantada a Catalunya.

Tipologies de vehicle elèctric

Actualment el mercat de vehicles elèctrics és molt complet, amb turismes, vehicles industrials lleugers, bicicletes, motocicletes, ciclomotors i fins i tot vehicles industrials pesants i autobusos de diverses capacitats, tots 100% elèctrics o de zero emissions:

Vehicles 100% elèctrics (BEV): disposen d’un motor elèctric que transforma l’energia emmagatzemada a les bateries en energia cinètica que es transmet directament al tren motor de les rodes. Són vehicles que requereixen un manteniment baix, que normalment se centra en el sistema de frenada i renovació de pneumàtics, despeses que també té un vehicle convencional.
Aprofiten l’energia de les frenades i dels desnivells per  generar electricitat que s’acumula a les bateries. Es tracta d’una opció que incorporen tots els elèctrics que utilitzen el motor com a alternador per a ser més eficients i augmentar la seva autonomia.

Vehicles elèctrics amb autonomia estesa (REEV): tenen un petit motor de combustió que alimenta la bateria, generant electricitat perquè no es descarregui tan ràpid i que alhora pugui disposar d’un extra d’autonomia. Aquesta funcionalitat es pot usar o no segons el criteri del conductor. El manteniment és similar al d’un vehicle de combustió interna ja que disposa d’un motor que cal revisar amb la mateixa periodicitat que un vehicle convencional.

Vehicles  elèctrics híbrids (HEV): van ser el pioners tecnològics en la mobilitat elèctrica per a turismes. Actualment hi ha una variant més avançada que són els vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV). Aquests vehicles disposen de dos motors, un d’elèctric i un de tèrmic convencional, a banda de les bateries que alimenten el motor elèctric i un dipòsit de combustible per al motor tèrmic. Poden funcionar en mode elèctric en recorreguts urbans disposant d’una autonomia considerable i usar el motor de combustió en desplaçaments per carretera. El manteniment d’aquests vehicles és el mateix que el dels vehicles convencionals, i el preu d’adquisició és més elevat que el d’un vehicle elèctric pur, ja que es tracta d’un vehicle de propulsió doble i això encareix el preu.

Els vehicles híbrids són una variant dels elèctrics, i disposen dels mateixos elements que els endollables, però la bateria únicament es recarrega aprofitant l’energia de les frenades i la inèrcia en els desnivells i no te l’opció d’endollar-se a la xarxa. El motor elèctric només funciona de forma exclusiva a velocitats baixes i disposa de molt poca autonomia en mode elèctric. Són vehicles més eficients que els vehicles convencionals perquè poden recuperar energia en les frenades o mitjançant el fre motor, mentre que en els vehicles convencionals aquesta energia es dissipa.

Motocicletes i ciclomotors elèctrics: Les motocicletes elèctriques presenten molts avantatges mediambientals envers les tradicionals gràcies als motors elèctrics sense escombretes, almenys en la majoria dels casos, i que compten amb la particularitat de no disposar de peces de contacte. Per aquest motiu, el seu manteniment és molt més senzill que el d’altres vehicles semblants

La bateria té un paper fonamental en el funcionament de les motos elèctriques. En la majoria dels casos, les podem trobar en forma de packs, de quatre o cinc bateries de 12 volts cadascuna d’elles, amb un temps de recàrrega d’entre quatre i cinc hores per a la totalitat d’aquestes, encara que en les primeres dues hores s’arriba a carregar més de la meitat.

El carregador que permet la recàrrega de les  bateries és un dispositiu extern que es connecta a qualsevol endoll domèstic.

Bicicleta elèctrica de pedaleig assistit:

És la tipologia més comú i l’única que es considera legalment com una bicicleta a tots els efectes. Per tant, pot anar per carrils-bici, per pistes forestals, no requereix matrícula, no paga impost de circulació i no requereix carnet de conduir.

L’assistència elèctrica només es pot accionar mitjançant el pedaleig del ciclista i a Europa la potència del motor no pot superar els 250W ni assistir més enllà dels 25 km/h. Tot i així, es pot circular més ràpid si el ciclista segueix pedalant sense ajuda.

El tret més distintiu de les bicicletes elèctriques és el sensor de pedaleig. Aquest pot ser de velocitat o moviment, que és el sistema de detecció més senzill i el més comú en les bicicletes elèctriques més econòmiques, o de par motor o torsió, que detecta la força que el ciclista exerceix sobre els pedals i ofereix una assistència immediata i proporcionada a aquesta força.

Bicicleta elèctrica “ràpida” (speed ebike): Aparentment és com una bicicleta però legalment s’ha de considerar un ciclomotor i per tant, subjecte a permisos, restriccions de zones on circular, impostos, matriculació, retrovisors, casc obligatori, etc.

En aquest cas l’assistència elèctrica es pot accionar igualment amb els pedals o també a demanda mitjançant un polsador o accelerador. La potència del motor pot superar els 250W i  generalment se situa entre els 350 i 500W. A diferència de les bicicletes elèctriques de pedaleig assistit, el motor pot assistir al ciclista fins a una velocitat màxima de 45 km/h.

Altres tipus de vehicles elèctrics: També existeixen altres vehicles elèctrics de desplaçament unipersonal com els patinets elèctrics, els segways o rodes elèctriques que s’alimenten d’una bateria recarregable i autonomia molt limitada, aproximadament 12 – 20 km, que suposa al voltant d’una hora en funcionament. Són útils per substituir el desplaçament a peu en trajectes urbans curts o bé en grans instal·lacions com aeroports o naus industrials. La velocitat d’aquestes vehicles acostuma a ser d’entre 15 i 20 km/h.

Bateries elèctriques

Les bateries són un component essencial dels vehicles elèctrics. Una bateria elèctrica és un dispositiu que genera energia elèctrica mitjançant un procediment electroquímic que transforma l’energia d’una reacció química en energia elèctrica.

Existeixen bateries recarregables (o acumuladors) i bateries o piles d’un sol ús. Els vehicles elèctrics empren acumuladors que estan fets de metalls i compostos químics. Actualment hi ha bateries de níquel-ferro, níquel-cadmi, níquel-iodurs metàl·lics o níquel-polímers, tot i que les més esteses actualment en els vehicles elèctrics són les d’ió-liti per la seves reduïdes dimensions, pes, major autonomia i menor despesa en manteniment.

Les principals característiques de les bateries són:

Capacitat: L’energia total que pot emmagatzemar una bateria, és a dir la seva capacitat, es mesura en watts-hora (Wh), igual que el consum elèctric d’un habitatge. Aquest valor s’especifica en la majoria de bateries.

Autonomia: La quantitat de km que es pot recórrer amb una bateria varia segons l’ús que es faci del motor i de la conducció, especialment les acceleracions.

En termes generals, la majoria de cotxes elèctrics es mouen amb un consum mig d’entre 15 i 22 kWh/100 km, de manera que una bateria de 24 kWh hauria de poder oferir potencialment energia per a recórrer uns 150 km reals i una bateria de 30 kWh uns 200 km reals.

Les bicicletes elèctriques en canvi, tenen una capacitat d’entre 0,2 i 0,4 kWh i per tant, poden recórrer entre 25 i 60 km segons la demanda d’ajuda del motor que en faci l’usuari.

En canvi els vehicles elèctrics lleugers (patinets elèctrics, els segways o rodes elèctriques) tenen una capacitat d’entre 0,15 i 0,25 kWh amb una autonomia d’entre 12 i 20 km.

Vida útil de les bateries: Segons la majoria de fabricants la vida útil d’una bateria d’ió-liti oscil·la entre els 800 i els 1.100 cicles complets de càrrega. En aquest sentit, a nivell teòric un conductor que utilitza el vehicle diàriament per a recórrer uns 75 km i realitza l’equivalent a dues càrregues completes setmanals podria fer servir la bateria durant un període d’entre 6 i 8 anys. A la pràctica però, cal tenir en compte que igual com passa amb altres aparells, la bateria va patint un lleuger desgast amb independència de la seva utilització que alguns fabricants quantifiquen de fins un 5%.

Temps de càrrega: El temps d’una càrrega completa varia sobretot depenent de la capacitat total de la bateria, del seu voltatge i del transformador. De manera orientativa una bateria de 20kW es recarrega en un endoll normal (3’3kW) en 6 hores.

Pes: Les bateries de major capacitat també pesen més, amb diferències que poden arribar als 3 o 4 kg. En aquest sentit, el més recomanable és ajustar la mida de la bateria al tipus d’ús majoritari que es vulgui realitzar de la bicicleta

 


Publicat dins de Mobilitat eficient | Feu un comentari

L’Atles de Geotèrmia de Catalunya

Geotermica Atles Geotermia

Tipus d’energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és l’energia que s’obté mitjançant l’aprofitament de la calor interna de la Terra, que globalment es pot considerar contínua i inesgotable a escala humana. Un jaciment geotèrmic és una zona del subsòl on el recurs geotèrmic és susceptible de ser aprofitat per l’home. El jaciments geotèrmics es classifiquen d’acord amb el nivell energètic del recurs que contenen. Es poden classificar de la següent manera:

  • D’alta temperatura. Existeixen en les zones més actives de l’escorça de la Terra a temperatures superiors a 150ºC. Són jaciments dels quals se’n pot extreure prou calor per produir energia elèctrica a partir de vapor d’aigua. Es localitzen principalment en zones amb gradients geotèrmics (relació entre la variació de temperatura i la fondària) elevats i es situen a profunditats molt variables.
  • De mitjana temperatura. Generalment assoleixen temperatures entre 100 i 150ºC, la qual cosa permet el seu aprofitament per a producció d’electricitat, però amb un rendiment menor que els d’alta temperatura. L’aprofitament també pot ser directe en forma de calor per a sistemes de calefacció urbans o usos industrials. Es localitzen en àrees amb un context geològic i estructural favorable i un gradient superior a la mitjana.
  • De baixa temperatura. Assoleixen temperatures entre 30 i 100ºC. La seva utilització es centra en usos tèrmics en sistemes de calefacció urbans, en processos industrials i en balnearis. Es localitzen habitualment en zones amb un context geològic favorable amb presència d’aqüífers profunds, tot i que el gradient pot ser proper al gradient mitjà.
  • De molt baixa temperatura. Són els jaciments la temperatura dels quals és inferior als 30ºC. Se solen utilitzar com a intercanviador tèrmic en sistemes de climatització mitjançant bomba de calor. Aquests jaciments es poden localitzar a qualsevol punt, ja que el gradient geotèrmic només condiciona l’eficiència del sistema.

Actualment, a Catalunya l’ús més estès de l’energia geotèrmica és l’aprofitament geotèrmic de molt baixa temperatura mitjançant bomba de calor per a la climatització d’edificis. Es tracta d’una tecnologia eficient amb uns destacats estalvis energètics i amb l’avantatge de que les condicions geològiques per al seu aprofitament són poc exigents i es pot aprofitar el recurs a la pràctica totalitat del territori.

Existeixen diferents sistemes d’aprofitament de l’energia geotèrmica de molt baixa temperatura, que es classifiquen en dues tipologies principals: sistemes oberts, on es capta aigua d’un aqüífer per al seu aprofitament, i sistemes tancats, on el fluid de les bombes de calor circula a través d’un circuit bescanviador tancat situat en el subsòl. Segons com estiguin situats els bescanviadors en el subsòl podem distingir entre aprofitaments amb bescanviadors verticals o amb bescanviadors horitzontals.

Accés a l’Atles de Geotèrmia de Catalunya

Visor de geotèrmia

Accés al visor

 

 

Publicat dins de Green energy .News | 1 comentari

El vehicle elèctric. Estacions de recàrrega elèctrica. Catalunya.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

El vehicle elèctric és una de les opcions més interessants per a substituir els vehicles amb motor de combustió interna.

El vehicle elèctric entès com un vehicle capaç de funcionar amb energia elèctrica, la qual ha estat subministrada mitjançant una font d’energia elèctrica externa, presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible a les nostres ciutats, atés que permet una millor integració de les energies renovables i un nou posicionament de la indústria de l’automòbil.

La xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

El vehicle elèctric és una bona alternativa per a disminuir la dependència energètica de l’exterior atès que la generació d’electricitat depèn menys dels productes petrolífers. La producció d’energia elèctrica a Catalunya està basada en el gas natural (40%) i l’energia nuclear (45%).

El parc mòbil de vehicles elèctrics a Catalunya a principis del 2015 gira entorn dels 4.000. Aquest nombre augmenta constantment, així com el nombre de punts de recàrrega disponibles. A octubre del 2013 Catalunya compta aproximadament amb uns 500 punts de recàrrega, en unes 200 localitzacions.

Si en sou usuaris i trobeu alguna incidència en un dels punts de recàrrega que apareixen al Mapa Visor o si la vostra entitat disposa d’un punt de recàrrega que no hi apareix, us preguem que ens feu arribar la localització del punt de recàrrega i si és possible, una fotografia a través de l’adreça de correu electrònic: mobilitat.eficient.icaen@gencat.cat

Per poder accedir a la localització d’aquests punts podeu consultar de forma interactiva la ubicació dels mateixos sobre la cartografia.

 

 

 

 

Publicat dins de Mobilitat eficient | Feu un comentari

La Factura Elèctrica. Com Optimitzar la potència contractada.

Contractació d'energia elèctrica

La potència contractada és la potència que us cal a la vostra llar per poder connectar els diferents aparells elèctrics de manera simultània. Si ajusteu la potència contractada a les vostres necessitats evitareu contractar kW de més, cosa que repercutirà econòmicament en la vostra factura elèctrica.

La potència que necessiteu depèn de dos factors. D’una banda, del tipus i quantitat d’ aparells elèctrics que tingueu, i de l’ altra, de la potència d’ aquests aparells.

Existeixen diferents mètodes per calcular la potència aproximada que necessiteu.

Si ja teniu la llum contractada (menys de 15 kW) i voleu comprovar si podeu disminuir-ne la potència, podeu fer servir diferents mètodes:

  • Mètode d’ estimació. Sumeu la potència de tots els vostres equips elèctrics (equips de climatització, radiadors elèctrics, nevera, assecadora, etc.). Afegiu 1 kW a la xifra resultant per a l’ enllumenat i petits electrodomèstics, i finalment dividiu el resultat entre 3, perquè normalment no utilitzareu tots els electrodomèstics alhora. Per a aquest mètode podeu utilitzar la calculadora de potència.
  • Mètode exacte. Adquiriu i instal·leu un lector de consum elèctric en temps real i mesureu el vostre consum durant uns quants dies. El consum màxim durant aquest període de temps serà la potència que hauríeu de tenir instal·lada com a mínim.

Si encara no teniu llum,abans de donar-la d’alta consulteu el butlletí elèctric, el document que acredita el bon estat de la instal·lació i que s’obté en el moment de donar d’alta la llum. Per tant, l’ha de tenir el propietari o promotor de l’immoble o la persona que va donar d’alta la instal·lació.

El butlletí elèctric especifica la potència màxima a instal·lar i la potència recomanada. Si creieu que la potència recomanada és excessiva per als vostres equips elèctrics, podreu ajustar-la.

A l’hora de contractar la potència de la vostra llar, possiblement haureu d’ajustar el valor necessari a l’alça d’acord amb les potències normalitzades.

Si voleu canviar la potència contractada es recomana que consulteu un instal·lador oficial.  A més, heu de tenir en compte que:

  • Només es permet un canvi de potència a l’any.
  • Qualsevol canvi de potència té costos associats.

Reduir la potència comporta despeses per part de la companyia elèctrica en concepte de desplaçament del tècnic. Augmentar la potència, que vol dir tenir accés a més potència de xarxa de distribució, suposa, a més, pagar a l’empresa distribuïdora els drets associats i regulats per la normativa vigent.

 

 

Publicat dins de Auditoria i estalvi energètic | Feu un comentari

Documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. Catalunya

 

 

Nota Aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

En data 10 de novembre , es va publicar una Nota Aclaridora per concretar la documentació necessària per a  contractar el subministrament d’energia elèctrica motivada per l’entrada en vigor de la Llei 9/2014 , de 31 de juliol , de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Des de llavors el sistema de tramitació s’ha consolidat  i ha patit lleugers canvis que aconsellen revisar aquesta nota per ajustar-la a la realitat actual del sistema documental de tramitació  d’ instal·lacions de baixa tensió.

Link de la nota aclaridora documentació

 

 

Publicat dins de Activitats News | 1 comentari

Posada en funcionament o modificació substancial de les activitats sotmeses a Declaració responsable.Catalunya.

Llei de Simplificació

La Llei d’activitats  per la posada en funcionament o modificació de una activitat  té per objectiu reduir els tràmits, incrementant la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminant el temps per iniciar una activitat.

LA LLEI

El 13 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat. Regula de forma concreta el règim d’intervenció de les activitats innòcues i de baix risc sobre la seguretat de les persones els béns i el medi ambient, identificant el règim d’intervenció: declaració responsable o comunicació i la documentació a aportar.

 

El nou règim d’intervenció introduït per la Llei 16/2015 introdueix la mínima intervenció possible. Això suposa menys costos administratius per a les empreses. En aquest sentit, les empreses que posen en funcionament o fan una modificació substancial d’una activitat innòcua només han de:

1. Signar i presentar una declaració responsable davant l’Administració. La Declaració responsable és de finalització immediata, en el sentit que el titular no ha d’esperar la resposta de l’Administració i pot iniciar la seva activitat en el mateix moment que la comunica i que fa efectiu el pagament de les taxes corresponents.

2. Conservar el certificat tècnic signat per un/a tècnic/a competent, que és el document que us oferim en l’enllaç següent.

→ Descarregueu-vos el certificat per a fer la declaració responsable de les activitats econòmiques innòcues.

Com afecta

A partir de la entrada en vigor de la Llei de simplificació, el titular de l’activitat assumeix la responsabilitat de complir els requisits necessaris per mitjà d’una declaració responsable o una comunicació prèvia davant l’Administració i assegura que no és necessària cap llicència.

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Activitats News | Feu un comentari

Infografia de La certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya

El document mostra de manera gràfica les dades corresponents als certificats inscrits al registre de certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya durant el derrer  semestre del 2015, segons la seva qualificació d’eficiència energètica.

Certificats segons la seva qualificació d’eficiència energètica

Data d’actualtizació: 31 de desembre de 2015 . Font: Institut Català d’Energia

Publicat dins de Certificació Energètica d'edifics .News | Feu un comentari