La Nova Història Militar

El projecte A Carn! està concebut com una plataforma de participació on poden confluir els investigadors, estudiosos i interessats en el tema de la Història Militar Catalana. De fet, sense l’aportació dels col·laboradors, seria molt difícil (i no tindria massa sentit) mantenir la revista. Aquests col·laboradors (autodidactes, arxivers, acadèmics, universitaris, professors d’institut, historiadors locals, etc.), formen part, en la seva majoria d’una nova fornada d’historiògrafs en la línea de la New Military History nordamericana, concepte epistemològic que supera el discurs d’història militar dita “de trompetes i tambors”, en la qual només primaven dates, xifres d’efectius, moviments de tropes i l’exhaltació del suposat heroisme de determinats personatges. El nou concepte d’investigació de la Història Militar es mou ara pels viaranys que menen a entendre l’enorme drama humà que provoquen els conflictes bèl·lics, i sobretot la incidència d’aquests sobre la població civil (en la mentalitat, en la demografia, en l’economia, etc.), lligant-ho tot amb un esperit interdisciplinari que en permeti una lectura polièdrica, sota els prismes de l’Economia, del Comerç, de la Mentalitat política, de la Geografia Humana, de la Tecnologia, de la Literatura, de l’Art, etc.

 

Els comentaris estan tancats.