BADABIAC

 

BADABIAC és la Base de Dades Bibliogràfica d’A Carn!, centrada en el tema d’Història Militar, i recompilada amb la suma de les recensions i referències bibliogràfiques que apareixen cada quatrimestre a la nostra revista.

Efectivament, als apartats de “Recensions” i “Recull”, oferim quadrimestralment mitja dotzena de recensions llargues (encapçalament en groc), 20 o 25 de breus (encapçalament en vermell), i un llistat entre les 80 i el centenar de referències bibliogràfiques (no recensionades, sinó solament citades), tot depenent de l’espai que hagin deixat la resta de seccions.

Generalment, la bibliografia a la revista A Carn!, sol ocupar entre 13 i 15 pàgines, i es configura com l’aspecte que consumeix més espai.

Es tracta de donar informació del màxim nombre de títols d’articles, llibres, miscel·lànies i monografies (alguns articles de diari, productes en línia, etc.), apareguts recentment (no més enllà dels dos anys anteriors –amb ocasionals excepcions-), que versin sobre el tema que ens interessa, la Història Militar Catalana (de Catalunya o dels catalans, tots, un o alguns) i, excepcionalment, la Història Militar tècnica aplicable arreu. Per aconseguir-los, cal repassar periòdicament la Biblioteca (revistes acadèmiques, de divulgació, locals, especialitzades, etc.), consultar Internet (webs d’editorials o del tema militar, sumaris de revistes, bases de dades com l’ISBN, etc.), i estar al cas de qualsevol aparició del món editorial. Tot el material que cau a les nostres mans, apareix després a la revista.

Les obres més importants, es recensionen en mitja o una pàgina (excepcionalment, alguna més), la resta, en format breu d’unes 150 paraules, ordenades totes d’acord amb la cronologia del seu contingut. D’aquells títols que hem tingut oportunitat de llegir directament, n’oferim un marcador on consten: el nombre de cites que te, el de centres documentals que utilitza i el de cites bibliogràfiques consultades, a més d’una valoració objectiva que pot anar des d’una estrella + (acceptable), fins a quatre ++++ (extraordinari). A banda, estan les simples cites bibliogràfiques de treballs (una bona part, reportatges de revistes de divulgació) sobre Història Militar Universal, estructurats en períodes i en conflictes, i dins de cada un, per ordre alfabètic dels autors. Cada número d’A Carn!, pot arribar a oferir un total de 130 títols entre recensionats (30) i citats (100).

Després de cada entrega, incorporem aquesta bibliografia al bloc, en un llistat estructurat temàticament mitjançant un thesaurus d’Història Militar Catalana, que ja depassa els 4.500 títols i les 1.000 recensions [Vegeu l'Editorial del núm. 15, de gener de 2011].

B A D A B I A C

 

 

Els comentaris estan tancats.