En tinc molts...però últimament m'interessen els que treballen autoestima, PNL,.....

52Q. Pregunta27