Dimecres, Març 01, 2006

Imatge

undefined

imatge. 1. Reproducció d’un objecte material donada per un sistema òptic. 2. Reproducció d’un objecte material mitjançant la fotografia o una tècnica similar. 3. Representació o reproducció d’un objecte o d’una figura en les arts gràfiques i plàstiques. 4. Il•lustració d’un llibre. 5. Persona o cosa que té una relació de semblança o d’analogia amb un altra. 6. Símbol o representació material d’una realitat invisible o abstracta. 7. Idea que es té d’algú o una cosa. 8. Representació mental elaborada a partir d’una percepció anterior. 9. Tenir bona (o mala) acceptació social. Tenir imatge, gaudir de bona acceptació.

De les 9 definicions em quedo amb la número 6 com a peu.

Símbol o representació material d’una realitat invisible o abstracta.