Generalment associem l'electricitat amb un endoll i amb la generació d'energia en forma de llum o potència (per fer funcionar els aparells). Però.. heu "vist" mai que circulin electrons (i per tant, corrent elèctric) a través d'una patata? i d'una llimona o una taronja? i d'una coca-cola?

 (Segueix)