150 anys del naixement d’Antoni M. Alcover

El 2 de febrer va fer 150 anys del naixement d’Antoni Maria Alcover (Santacirga, Manacor, 1862 – Palma, 1932), propulsor i primer redactor del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), començat a publicar ara fa 50 anys; recopilador de rondalles mallorquines; president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i responsable del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana de l’any 1906.

El Consell de Mallorca ha declarat el 2012 Any Alcover, amb la programació de diferents actes per a recordar-lo. Qui també homenatjarà el lingüista serà la Institució Pública Antoni Maria Alcover.

L’IEC ja va posar en marxa l’any 2011 el portal Antoni M. Alcover, on es pot consultar el Bolletí del diccionari de la llengua catalana, «La flexió verbal en els dialectes catalans», els seus dietaris i quaderns de camp, a més de l’enllaç al DCVB.

Apuntem a continuació alguns articles recollits a la Bibliografia sobre la llengua de les comarques centrals dels PPCC del web del CEL, que aprofundixen en la relació d’Alcover i els seus corresponsals de L’Obra del diccionari:

 

Aragonés Salvat, Albert (2008). “El parlar de Freginals al Diccionari català-valencià-balear. Una aportació de Tomàs Bellpuig”, beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 3. CEL, Alcanar, p. 13-32.

Buj Alfara, Àngela (1997). “L’excursió filològica: d’Alcover a Bellpuig”, Tresmall. Revista trimestral de lletres i pintures, núm. 12 (abril), pàg. 6-7.

Gimeno Betí, Lluís (2004). Mossèn Alcover i les comarques centrals del territori lingüístic. (Correspondència amb mossèn Joaquim Garcia Girona. Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Massip i Bonet, M. Àngels (1986). ”Francesc Mestre i Noé i la seva actitud davant la llengua. Correspondència amb Mn. Alcover”, T(D), núm. 1 [Tortosa], pàg. 16-20.

Perea, Maria Pilar (2009). “Noves dades lingüístiques sobre l’Aragó catalanòfon. L’epistolari de Ferran Esteve a Antoni Maria Alcover”, dins Moret, Hèctor (ed.) Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font. Associació Cultural del Matarranya-Institut d’Estudis del Baix Cinca, Calaceit, 2009, pàg. 355-382.

Solana, Ricard (1992). ”La visita de Mossèn Alcover a Calaceit”, Sorolla’t, núm. 9 (juliol), pàg. 11-15.

 

Comments are closed.