Junta General Ordinaria

Convocatòria Junta General Ordinària

Dia 03 de febrer de 2017, amb primera convocatòria a les 20,00h i amb segona convocatòria a les 20,15h. Al Centre Cívic l’Estació.

  • ORDRE DEL DIA
  • 1. Lectura i aprovació de l’Acta de la reunió anterior.
  • 2. Estat del comptes del exercici 2016 i resum d’activitats
  • 3. Proposta Augment de la quota social o cobrament del 50% de les activitats, com Sardinada,  Torronada…
  • 4. Roba Estiu 2017
  • 5. Llicencies
  • 6. Sortida a Utrera
  • 7. VII Cursa Social
  • 8. Precs i Preguntes

 

 

Comments are closed.