Guarnim la casa amb l'arbre i el pessebre (Un manipulable i el dels grans) i posem algun detall més.

52Q. Pregunt 48