El pou de gel de Sabella. Conesa

Posted by manelmar on 02 Gener, 2024 12:38

 Molt a prop (35 m) de la petita església romànica de Sant Pere de Sabella, al despoblat de Sabella de l’Abadiat, trobem un petit pou de gel excavat a terra.

La porta d’accés està orientada a Sud-Oest, gairebé a l’alçada del camí, costat esquerre, tot pujant cap a l’església.

 

Per arribar fins al despoblat de Sabella es pot anar per una camí asfaltat que uneix els pobles de Conesa i Forès. Trobarem una cruïlla amb la indicació per accedir a Sabella.

Es tracta d’un pou de gel de planta rectangular (no són massa habituals les plantes rectangulars en els pous de gel).Tot el pou està construït amb pedra picada i uns bons carreus de pedra, la volta és apuntada.

Té una planta de 3,40 x 2,10 m, i una alçada de 3,00 m. La porta d’accés (0,51 x 0,90 m) està situada a partir de l’arracada de la volta, a 1,80 m d’alçada. Hi ha alguna pedra caiguda en un dels muntants. La doblada de paret que es pot mesurar a la porta és de 0,40 m.

Es pot accedir a l’interior del pou per unes pedres encastades que fan la funció d’escales.

Per les seves característiques i, donat que prop no hi ha cap font, ni corrent d’aigua, jo em decantaria a dir que segurament deuria ser un pou de neu en que s’aprofitaven les nevades per empouar neu al seu interior.

No he trobat dades històriques sobre aquest pou. El fet que Sabella fos propietat del monestir de Santes Creus (des de 1385 fins el 1835), fa pensar que l’explotació o l’arrendament del pou es portés des del mateix monestir.

 

 

 

 

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Primavera, estiu, tardor i: