El pou de gel de la serra Carbonaria. Montblanc

Posted by manelmar on 19 Desembre, 2023 13:01

 

A la Serra Carbonaria (dins del terme de Montblanc), a prop de l’Estret de la Riba, podem trobar un pou de gel de petites dimensions, comparat amb altres dels pous existents a la Conca de Barberà, tot construït amb pedra seca, inclosa la cúpula.

Té un diàmetre de 3 metres i una alçada d’uns 5/6 metres. L’accés d’entrada al pou té una alçada de 2 metres i una forma trapezoïdal amb una amplada exterior de 1,15 m i interior de 0,60 m, i un recorregut de 1,40 metres.

Segons es pot apreciar a la zona exterior de l’accés, aquest deuria haver estat cobert (hi ha tres forats on es deurien encastar el cabirons de la teulada i un petit pilar de pedra adossat a la paret). És molt probable que aquest cobert fos tancat per facilitar encara més la fredor de l’interior del pou.

La profunditat actual del pou, per sota de la porta d’accés és de tant sols 1,15 metres. Hi ha però l’indici d’una altra obertura més petita, actualment tapiada amb pedres, situada a la zona de la cúpula que probablement deuria ser usada per omplir el pou per la part superior. El tancament de la cúpula també té un petit espai de forma quadrada on s’aprecien les pedres col·locades en forma de dovella i que es poden treure i posar fàcilment. Segurament aquest espai era utilitzat per a col·locar algun sistema de politja per ajudar a entrar i extreure el blocs de gel.

 

 

A gairebé tocar del pou podem veure les restes d’una altra construcció que si bé està molt coberta de vegetació i no es pot aclarir del que es tracta exactament, podria ser les restes de la bassa per gelar l’aigua i fabricar el gel.

L’arxiver i historiador Josep M. Grau i Pujol en el seu treball “La indústria tradicional de Montblanc i la Conca en el segle XVIII” fa esment d’un document de l’any 1794 sobre la venda d’una part del molí de l’Estret. En el document queda especificada la reserva de l’ús de l’aigua per les necessitats del consum en el cas de la construcció d’un pou de gel, si bé no se sap si el pou fou construït o no, i si aquest pou localitzat, a uns 500 m, muntanya amunt del molí de l’Estret, podria ser el pou que es volia construir.

 

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Un colom és un ocell o un mamífer?: