MAS DEL MOIX – Blancafort

Posted by manelmar on 28 Gener, 2013 13:12

Mas situat a la partida del terme de Blancafort de mateix nom, al costat de la carretera de Blancafort als Omells de na Gaia. Si prenem com a referència l’any 1411, gravat a la llinda de fusta del portal principal del mas, podem dir que es tracta d’un mas amb molta solera. De fet el mas conserva una arquitectura molt primitiva, amb sostres molt baixos.Adossat al mas hi ha construït un gran magatzem o corral.Al padró municipal de Blancafort de l’any 1867 hi consta empadronada una família amb els cognoms Moix, si bé al padró no surt el nom del mas, estan classificat com “afueras, cuartel Este”. Hi ha  testimonis que confirmen que aquest mas va estar habitat fins abans de la Guerra civil, si bé ho deuria ser esporàdicament, ja que no conten al padró municipal.


Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


El segon mes de l'any:Comentaris

1411

Toni | 28/11/2016, 13:06

flipant...1411!!!! quina llàstima...

Les barraques se'ns ensorren ,els masos se'ns enrunen... i ningú ens ajuda a conservar-ho.