MAS DEL CELDONI – Forès

Posted by manelmar on 09 Gener, 2013 11:43

El mas del Celdoni conjuntament amb els masos del Duc i Sanahuja, foren els masos més importants del terme de Forès.

Aquest mas el trobem a tocar del terme de Solivella, hi ha una fita de terme al costat mateix de l’era del mas.

A la llinda de pedra de la portalada hi figura l’any 1810, i en una de les pedres dels muntants hi ha gravat l’any 1884 i unes inicials.El mas encara es conserva pràcticament amb la mateixa estructura. Té forn de pa i cups per guardar el vi. En unes dependencies annexes, actualment ensorrades, s’hi va trobat el peu de pedra d’una premsa amb data de 1790 que podia haver servit per les instal·lacions d’una fassina per obtenir aiguardent. No he pogut trobar cap dada documental que verifiqui l’existència de habitants permanents al mas. Només tinc informació oral que fa referència a la senyora Caterina de Solivella, una padrina que habitava el mas als anys vint del segle passat.  Als documents del nomenclàtor de 1860 els masos disseminats de Forès no apareixen amb el nom del mas, sinó que hi consta el nom dels propietaris, un d’ells era Joan Mateu, que he pogut confirmar com a propietari d’aquest mas.Al nomenclàtor hi figura com a “casa de labor” habitada i a 3,7 quilometres de distància del nucli de Forès.

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Dos i dos fan cinc?: