Full de ruta

29 Oct 2008

Aquest blog funcionarà com un diari o bitàcola de la vida diària de l'Escola.

Aniran apareixen articles amb les novetats (canvis d'horari imprevistos o permanents, canvis de data de concerts, anuncis de diferents classe, etc. Tots els professors podran afegir comentaris als articles.

També s'hi poden posar col·laboracions de diferents tipus, ja sigui en text, imatges de partitures, arxius MIDI o grabacions planes, petits vídeos o enllaços externs a qualsevol recurs de la Xarxa. Tan sols caldrà facilitar al "dire" els arxius corresponents, i ell els col·locarà.