29.03.08

La Quinta Sant Rafel

Publicat a Tarragona | 08:56

Reconeixeu aquest edifici?

Es tracta de la Quinta Sant Rafel, del 1913, que està situada al bell mig del Parc de la Ciutat,

en l'illa compresa entre l'avinguda Roma, Vidal i Barraquer i ell carrer Ramon i Cajal.

 És obra de l'arquitecte Julian M. Fossas.

Actualment és propietat de l'Ajuntament i és un edifici que ha de ser destinat a ús public.

S'utilitza, ara, com a construcció auxiliar per a la brigada municipal de parcs i jardins.

En un futur podria ser un centre cultural d'exposició del modernisme a Tarragona.

Aquesta és una proposta, però.....

quina és la vostra? 

Quin ús públic proposeu per a la Quinta Sant Rafel?

Animeu-vos a escriure un comentari!