Yasminuroban

El Sokoban (també conegut per "Warehouse Keeper", algo així com "Mozo de almacen") és un joc japonés d'intel·ligencia que moltes vegades es classifica en la categoria de puzzle o en la d'estrategia.

El joc original és molt senzill en el seu concepte: s'han de moure, espenyent, unes peçes i ficar-les en uns llocs corresponents. El problema es que no es poden espenyer dues peçes a l'hora i tampoc es pot tirar d'elles. Hi han jocs que agafen aquest concepte i l'amplien ficant ponts, trampes, etc... creant un joc amb una base similar pero molt diferent.

El joc resulta bastant entretingut i com no es molt difícil de programar vaig decidir crear el Yasminuroban (el meu quart joc íntegrament en DHTML sense PHP). El Yasminuroban es un senzill joc tipus Sokoban que agafa alguns nivells del Sokoban original (en els nivells imparells) i altres de collita propia (els nivells parells).

També inclueix un editor de nivells per a poder fer un nivell propi que genera el codi font del nivell i així poder implementar-lo al joc editant el codi font (es de codi lliure) o jugar-lo directament prement la opció corresponent. Com a innovació, resulta el primer joc fet en DHTML amb un editor de nivells (més infromació en http://www.gameinnovation.org/index.php/Yasminuroban).

Podeu trobar més informació de aquest tipus de joc en Internet, utilitzant un buscador com Google.

El Yasminuroban pot jugar-se online en http://www.granvino.com/jam/stuff/juegos/yasminuroban/spanish/

També podeu descargar el codi font del Yasminuroban a http://yasminuroban.sourceforge.net