Plenari

Publicat per pph | 29 Mar, 2010

    Avui hem tingut un plenari que hagues possiblement estat de tràmit si no s'hagues debatut dos o tres temes d'importància per la Ciutat.

    D'una banda la Escola Oficial d'Idiomes. Crec que el portaveu Convergent no ha estat encertat en el plantejament de les dubtes sobre el conveni, no preparant esmenes i portant-nos a perdre temps que no tenim si ho deixavem damunt la taula. Crec també que la nostra resposta ha estat excessivament vehement i s'hagues pogut explicar  millor el procés d'elaboració del conveni, les millores introduïdes als esborranys i la feina feta per molts per arribar on estem, a falta de la cessió definitiva del dret de superficie que encara costarà.

    D'altra banda m'ha tocat explicar una liquidació de pressupost en un entorn tan critic que 2 milions de deficit mes 4 de reconeixement de deutes és sincerament per nota. Encara patirem tres exercicis si repasem el model de situacions anteriors. Amb l'inversió record de 300 milions en un mandat i si mantenim els dies de pagament dins la llei incrementant l'atenció social, l'educació i la seguretad de la manera que ho hem fet ens mereixem una prorroga.

    Finalment les mocions han tingut protagonisme amb un empat per primera vegada i dues propostes de consens que crec que han ajudat a recuperar el to.

    Demà, la premsa dirà.... 

La meitat de 12: