PEIXERES

Posted by manelmar on 13 Setembre, 2011 12:46

 

Les peixeres, rescloses o preses són construccions realitzades per desviar l’aigua d’un riu, torrent, vall o barranc. Aquesta aigua era conduïda per les sèquies i s’utilitzava per regar les hortes o per funcionar els molins.

El nom de peixera venia donat pel fet que al retenir l’aigua es formava un bon toll d’aigua on els peixos abundaven i la pràctica de la pesca era habitual.

A la Conca de Barberà podem trobar diverses peixeres o rescloses, especialment al riu Francolí. Al terme de Sarral es conserven les restes d’una antiga presa romana.

Sèquia que porta l'aigua al molí del Celdoni (antic molí del Pont de la Fusta)

Peixera del molí del Pas (riu Francolí) durant una riuda.

Presa romana de Sarral.


Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Primer mes de l'any: