Què hi fan aquests molins al paisatge de la Conca?

Posted by manelmar on 15 Desembre, 2010 18:07

Si la Conca de Barberà vol conservar el seu paisatge no entenc que fan tmolins de vent a dalt de les seves serres. Per més inri encara, resulta que la major part estan col·locats fora de la Conca, sent els possibles beneficis pels pobles de les comarques veïnes. Que bonic que és posar la merda i tot allò que no es vol a prop, al costat de la casa dels altres.

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Capital de Tarragona Província:Comentaris

Quanta raó

Toni Cartanyà | 21/12/2010, 14:38

Són ben lamentables aquestes imatges. L'impacte a la pròpia natura i a nivell paisatgístic (essent un gran valor de la comarca) és molt greu. I la passivitat de tots plegats força trist.