EL MOLÍ I EL MAS DE LLORAC - Montblanc

Posted by manelmar on 27 Febrer, 2013 11:56

A la partida de Llorac en terres de l’antic terme de Lilla i a la vora del riu Francolí hi trobem el molí i el mas (també molí) de Llorac. Les dues edificacions són  molt properes i es presten a confusió alhora de determinar quina és cadascuna.

Al padró municipal de Montblanc de 1889 apareixen famílies inscrites als dos hàbitats, especificant clarament, un com a mas i l’altre com a molí.

 molí de Llorac  

Es tracta d’un molí fariner i draper que ja es troba documentat al segle XII.La seva maquinària funcionava gràcies a una sínia vertical, encara es pot observar la caiguda de l’aigua que feia girar la sínia. Es nodria del riu Francolí mitjançant una peixera i una sèquia.

Al padró municipal de Montblanc de 1889 hi ha inscrita una família en aquest molí, fet que verifica que després dels forts aiguats de Santa Tecla de 1874, el molí encara continuava actiu. Si bé després d’aquest padró ja no es torna a trobar cap família vivint de forma permanent al molí.

mas de Llorach

El mas, que també és anomenat alguns cops com a molí, de fet hi ha documents que demostren que fou molí fariner, és l’edificació més propera a la carretera C-14. El seu estat de conservació és molt dolent, pràcticament ruïnós. Destaquen les seves arcades apuntades que encara es mantenen en peu. També es poden apreciar alguns cups de vi.

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Despres de dijous ve: