Mas del Senyor – Solivella

Posted by manelmar on 10 Desembre, 2012 13:33

El mas del Senyor fou un del masos importants del terme de Solivella. Les restes dels edificis que encara es conserven així ens ho confirmen.Aquest mas deuria tenir els seus orígens en temps de la Senyoria dels Llorac de Solivella, igual que el molí del Caixes o del Senyor.El mas el trobem a la partida del terme anomenada “Els Masos”.De les seves restes encara es pot apreciar una paret del que deuria haver estat una torre o part fortificada del mas, fet que el compararia amb el molí del Senyor o del Caixes que també té una torre fortificada.

A pesar de la importància d’aquest mas no es troba cap família empadronada al llibres dels padrons municipals de Solivella. Només hi trobem referències de que el mas fora habitat, als documents del nomenclàtor de 1860.


Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


A quin mes es celebra nadal:Comentaris

masovers mas del Senyor

Manel Maigi | 06/06/2015, 12:27

He trobat referències a una família que va habitar el mas a la dècada del 1770 com a masovers: Miquel Ferré i la seva dona Francisca Cunillera.

Moltes gràcies.

Manel Martínez | 08/06/2015, 19:58

Gràcies per la informació.