Dracs que escupen aigua

Posted by manelmar on 04 Desembre, 2010 16:19

Brocs amb forma de dracs, fets de ferro colat, treuen aigua per la boca en comptes de foc.

Els podrem trobar en diferents fonts situades al voltants del monestir de Poblet, si bé els dracs de la font de l'Abat Siscar són els més vistosos per les restes ferruginoses de les seves aigües procedents de la mina d'aigua que abans alimentava la font de la Magnèsia, situada uns metres més amunt, a la cruïlla de la pista de la Pena, i que avui dia resta oblidada i sense aigua.

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Primer mes de l'any: