LA POLÍTICA DE LA POR: LES PENSIONS

19 Setembre, 2015 20:33
Publicat per eblanch, General

En aquesta campanya electoral, al esser un plebiscit, s'està recorrent a missatges poc clarificadors, amb la intenció d'influir en el resultat electoral. Per exemple, aquests últims dies s'esta enviant el missatge de les pensions..., “compte que si os declareu independents no cobrareu les pensions!”. Aquest missatge és mentider, i qui ho diu ho sap!. Perquè és mentider?, doncs, perquè el sistema de pensions espanyol no discrimina sobre la nacionalitat del contribuent o del pensionista. Segons l'article 7 de la Llei General de la Seguretat Social, estan enquadrats en el sistema, tant els espanyols com els estrangers. L'article 160 de la mateixa Llei, per exemple, diu que la prestació econòmica de jubilació, consistirà en una pensió vitalicia. Així mateix no es contempla l'exigibilitat, per la pensió de jubilació ni per les vitalícies contributives, de restar en territori espanyol.

Per tant, tal com tenim jubilats d'altres països residint al nostre, i no perden la seva jubilació, en cas d'esdevenir un altre estat, la República Catalana, les pensions espanyoles les hauria de seguir abonant l'estat espanyol.

Perquè?, doncs per que l'estat espanyol ha sigut el destinatari de les cotitzacions que hem fet durant tota la vida laboral, i per tant, ha de complir el contracte implícit que signem tothom quan cotitzem a la Seguretat Social espanyola..., quan esdevé el fet causant (l'edat de jubilació), ha de pagar la pensió vitalícia a la que s'ha obligat en esser receptor de les quotes. En cas de no fer-ho, l'estat espanyol incumpliria lleis d'àmbit internacional, a més de la seva pròpia constitució.

Solament en cas que Espanya reconegués Catalunya, i, després de les corresponents negociacions, ens trametin la part corresponent de la caixa de la Seguretat Social, en aquell moment el subjecte obligat ja seria l'estat català.

Per aquells que encara tinguin dubtes, poden visitar la pàgina del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que en unes FAQ (preguntes freqüents) responen a ciutadans interessats en cobrar les pensions des de l'estranger.

Link: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/argentina/preguntas/

 

Comentaris | 0 RetroenllaçOs