SOBREN CÀRRECS POLÍTICS ALS CONSELLS COMARCALS?

07 Març, 2012 18:00
Publicat per eblanch, General

Són necessaris els càrrecs polítics en un Consell Comarcal?. Fixem-nos, per exemple, en el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre (CCRE), aquest Consell Comarcal té competències en diversos àmbits: promoció econòmica, turisme, serveis socials, joventut, consum...etc., i per això té un pressupost per l'any 2012 d’uns sis milions d’euros. El CCRE té 19 càrrecs polítics, 19 consellers, 10 dels quals formen l'equip de govern, a més també disposa de 4 càrrecs de confiança. Anem a veure el que ens costen aquests càrrecs polítics. Els sous són els següents: President del CCRE 49.400 €/any per 2/3 de jornada, consellers a 1/2 jornada 18.000/any, consellers a 1/4 de jornada 12.000 €/any..., tot això suma una despesa, solament en consellers de govern, de 176.744 €/any. A més hem de sumar els sous dels 4 càrrecs de confiança. Gerent del CCRE 60.000 €/any, coordinador àrea de Promoció Econòmica 50.000 €/any, cap de premsa i protocol 25.000 €/any, i coordinador d’accions i programes de desenvolupament i de diversificació econòmica, 22.839,74 €/any. A tot això, resulta que tots els sous dels consellers de govern i dels càrrecs de confiança cotitzen al Règim General de la Seguretat Social, amb el que tenim una despesa de 105.561 €/any per aquest concepte.
I per fi tenim que sumar les "indemnitzacions" als consellers de l'oposició, que sense ser molt altes, poden ser d’uns 30.000/any.
Si sumem totes aquestes despeses de personal, que es queden per sota de la real al no tenir en compte despeses de difícil control (dietes, quilometratge, protocol…), tenim quels sous e indemnitzacions del CCRE representen un total d’aproximadament  470.144,91€/any, més o menys un 8% del pressupost 2012. I ara preguntem-nos quins serveis podria tenir la Ribera d’Ebre amb aquests diners.
A la comarca del Solsonès, un servei d'autocar per connexionar tres poblacions amb una distància de 28 Km., té un cost d’uns 51.000 €/any. El tornar a obrir el C.A.P. de Móra la Nova, els caps de setmana, pot tenir un cost d’uns 90.000€/any. Es pot dedicar, per exemple, part del pressupost a obrir, de forma permanent, el museu de música del "Mestre Serra" a Benissanet (el segon museu, en importància, d’instruments musicals de Catalunya), es pot incrementar el pressupost de serveis socials , es poden incrementar els ajuts a l'ocupació..., i les decisions polítiques les pot assumir un "Consell d'Alcaldes", que no cal que cobrin per aquesta tasca, o com a molt rebre una compensació per sessió, no hem d'oblidar que els polítics es posen a disposició de la societat, no al revés. El CCRE pot esser gestionat pels funcionaris que ja hi treballen, i pot esser dirigit per un funcionari de carrera del Grup A o B, no cal cap càrrec de confiança.
És a dir, que en la conjuntura econòmica actual, cal reestructurar les administracions públiques com el nostre Consell Comarcal, i convertir-les en “centres gestors” al servei de la ciutadania, no ens podem permetre les estructures polítiques d’èpoques anteriors que no retornen en forma de serveis als administrats, en definitiva que no són productives.

              Gràfic que compara les despeses per sous i posibles serveis.

Per aquest article s’han tingut en compte els següents:
Pressupost CCRE: http://www.riberaebre.org/actualitat/ficha_salaprensa.php?id=839
Cartipàs CCRE 2012: eBOP T de 15/09/2011 nº 213.
Cap de Premsa i Protocol: eBOP T de 10/10/2011 nº 234.
Gerent: eBOP T de 15/09/2011 nº 213
Coordinador d’accions i programes de desenvolupament i de diversificació econòmica: eBOP T 03/01/2012 nº 2.
Coordinador de de l'Àrea de Promoció Econòmica:eBOP T 17/01/2012 nº 13
Servei transport Solsonés: http://www.infoconcurso.com/licitaciones/2011/292387-servei-de-transport-escolar-ruta-solsona-freixinet-ardevol
CAP Móra la Nova: RESOLUCIÓ EMO/1280/2011

3 Comentaris | 0 RetroenllaçOs