La tasca de formació i divulgació d’OASI arriba a tot el territori i a totes les edats gràcies a la TINETaula, una activitat gratuïta, itinerant i coordinada amb els Ajuntaments, adreçada als municipis de la demarcació de Tarragona de menys de 4.000 habitants.

Un total de 380 alumnes de 20 municipis de les nostres comarques han participat en aquesta activitat entre els mesos de gener i juny d’enguany. L’objectiu és que els ciutadans assoleixin els coneixements bàsics per saber moure’s per Internet i per a optimitzar-ne els recursos. La TINETaula va posar-se en marxa l’any 2005 i, des d’aleshores, s’han impartit 196 cursos a un total de 2430 alumnes.

Aquí trobaràs més informació sobre aquesta activitat

La TINETescola és una nova activitat, un taller educatiu i lúdic que proporciona als alumnes eines, coneixements i consells de seguretat i bones pràctiques a Internet. Durant aquest primers sis mesos de l’any, més de 300 alumnes de 4t i 5è de primària han participat en la TINETescola, que ha estat present a un total de set centres escolars de les comarques del Baix Camp, Baix Penedès, Priorat i Alt Camp.

La TINETescola facilita als alumnes una breu referència a la història d’Internet i de TINET, així com conceptes bàsics sobre la Xarxa. El taller inclou uns exercicis pràctics de navegació pel web de TINET com a model de portal i dóna tot un seguit de consells de seguretat i de bones pràctiques a Internet. A més, el taller permet als alumnes comprovar com les noves tecnologies i TINET els poden apropar al seu entorn.

Aquí hi trobareu més informació sobre aquesta activitat.

La Xarxa Ciutadana de les Comarques de Tarragona, ha convocat la cinquena edició del Premi TINET de projectes a Internet. El premi, que compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros,  té per objectiu reconèixer projectes innovadors orientats a potenciar l’ús de TINET i d’Internet, en general, entre els ciutadans de les comarques de Tarragona. L’execució dels projectes guanyadors va a càrrec de l’Organisme Autònom per a la Societat de la Informació, OASI, de la Diputació de Tarragona.  El termini màxim per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent finalitza el dia 15 de setembre de 2011.

En aquesta cinquena edició, el jurat valorarà especialment els projectes adreçats al desenvolupament d’un programari per a dispositius mòbils, que permeti la interacció de l’úsuari amb el lloc on es troba, localitzant els punts d’interès més propers i accedint als continguts del portal web de TINET que hi estan relacionats.

Poden optar al premi aquelles persones físiques o jurídiques, de forma individual o col·lectiva, que estiguin implantades i que tinguin com a àmbit d’actuació el Camp de Tarragona i/o les Terres de l’Ebre.

Entre els criteris de valoració, el jurat tindrà en compte la viabilitat del projecte i  l’adequació a TINET, la qualitat de la presentació acurada i que es tracti d‘una acció innovadora i original a TINET. En aquest sentit,  es valorarà especialment que el projecte contempli la interactivitat entre els continguts de la web de TINET, l’entorn i l’usuari utilitzant dispositius mòbils. El contingut complet de les bases que regeixen el V Premi TINET de projectes a Internet pot consultar-se  a www.tinet.cat.

Els impresos de sol·licitud poden obtenir-se a través de la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona, a l’apartat ajuts  i subvencions https://seuelectronica.dipta.cat/