pautes d'entrenament

Publicat per uem2008 | 16 Oct, 2008

  UE MONTBLANC –futbol basePAUTES DE TREBALL DURANT LA SETMANA

  Els microcicles d’entrenament tindran dos dies de treball a la setmana :-         

  Primer dia :                

   . xarla – anàlisi partit anterior 10’               

    . treball preparació física 25’ (inclou escalfament)         

           . treball tècnic 25’               

    . treball tàctic 25’                

  . tornada a la calma 5’-         

   Segon dia :                

   . xarla prepartit (amb repàs tàctic ) 10’               

    . velocitat 15’                

  . velocitat amb porteria 30’               

    . estratègia atac I defensa (córners , fores de banda , faltes ) més joc reduit 30’                   

   . Tornada a la calma I convocatòria 5’Cal tenir en compte els següents aspectes :-   

         Intensitat i/o ritme de treball alts : s’ha d’ensenyar I exigir als jugadors a treballar de manera constant en els entrenaments i partits . per això , en els entrenaments , predominaran els exercicis i/o  jocs on apareixi aquesta -          característica , tenint en compte de manera important l’lta intensitat , curta duració i adequada recuperació .

  - Màxima concentració : aspecte a exigir en tot mement , tant en els entrenaments com en els partits . El jugador I l’entrenador han d’estar concentrats constantment en el que passa I suceeix en el camp , I no en el que passi for a d’ell , fet que pot provocar una falta d’atenció.

  Disciplina : aquest apartat no farà nomès respecte al comportament , dins I for a del terreny de joc , quan s’està representant al club . També s’exigirà que sigui disciplinat respecte a les pautes que l’entrenador marqui en tot moment , ja sigui en situacions relatives al joc , ja siguin tècnico-tàctiques o de qualsevol altre tipus , en entrenaments i partits .