Finestres per tots els gustos ...

Posted by manelmar on 09 Desembre, 2010 22:38

Finestres grans o petites, amb reixes o sense, de porticons o de vidres. La varietat és molt gran. Encarades a migdia finestres més grans, encarades a nord finestres més petites. Donen llum, serveixen per ventilar, però sempre amb alguna utilitat, mai una finestra per tan sols fer bonic.

Comparteix:
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Google

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


A quin mes es celebra nadal: