Sobre la Renda Bàsica d'Emancipació - NOTA DE LA RADIO DEL VENDRELL - 14 d'abril de 2009

Posted by jruiz on 14 Abril, 2009 23:40

71 joves vendrellencs ja estan rebent les ajudes de la renda bàsica d'emancipació. El Ministeri ha rebut 84 sol·licituds més de joves del municipi que estan de lloguer i volen rebre aquests 210 euros mensuals. Una de les principals queixes d'aquells qui demanen l'ajut, és el retard en què es faci efectiu. L'últim Consell de Ministres ha aprovat accelerar-ne la tramitació i, per tant, el pagament de les ajudes.

La Renda Bàsica d'Emancipació és una mesura impulsada pel Govern central que implica una ajuda directe de 2120 euros mensuals, a rebre durant 4 anys, als joves d'entre 22 a 30 anys que vulguin accedir a un habitatge de lloguer i que tinguin uns ingressos que no superin els 22.000 euros anuals. L'ajuda també inclou el pagament de 120 euros per fer front a l'aval, i d'un préstec de 600 euros per la fiança.

Al Vendrell ja hi ha 71 joves que estan percebent aquest ajut.

Joan Ruiz, membre també de la Comissió d'Habitatge del Congrés, també ha avançat que l'últim Consell de Ministres ha aprovat accelerar la tramitació de la Renda Bàsica d'Emancipació i, per tant, el pagament de les ajudes. Una mesura, aquesta, que era motiu de queixa per part de molts joves que, tot i sol·licitar l'ajuda i complir els requisits, trigaven en cobrar-la.

Dins el paquet d'Habitatge, el govern també està treballant per crear unes moratòries d'ajudes pels aturats.

La Borsa Jove d'Habitatge ubicada al Centre Cívic l'Estació del Vendrell disposa dels fulls per sol·licitar la Renda Bàsica d'Emancipació.

publicat a la pàgina-web de

  Ràdio el Vendrell

technorati tags:

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.
Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Primer mes de l'any: