Full d'inscripció al futbol base

Publicat per uem2008 | 16 Oct, 2008

           FULL D’INSCRIPCIÓ 08-09

           UE MONTBLANC           FUTBOL BASE
JUGADOR/A :Cognoms _________________________________________________________Nom : ________________________________Telèfon : ___________________________Data naixement ___/___/___  Lloc naixement : ________________________________ DNI : ______________________  Col.legi : _______________________________Domicili : ________________________________________________ Població : ______________________________________________ Codi Postal : _______________Nom futbolístic : ________________________________________________ 
 
PARE O MARE :Cognoms ______________________________________________________  Nom : ____________________________ Telèfon treball: ___________________________Data naixement : ___/___/___  DNI : ________________________________ Email : ____________________________________________________________________ 
 
AUTORITZACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS :El sota signant En/Na _________________________________________________  pare/mare de l’alumne ________________________________________________ autoritza al mateix durant la temporada a realitzar desplaçaments fora de la localitat en els viatges organitzats pel Club , amb finalitat esportiva , en vehicles particulars i , en ocasions en transports públics .                                                                                                        Montblanc , ______ de _______________ de 2008                                                                                                        Signatura  
 
AUTORITZACIÓ PER A COBRAMENT DE REBUTS :En/Na ______________________________________________________ amb DNI _________________________ autoritzo a Banc/Caixa ________________________Oficina ____________________ Compte (10 dígits) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a carregar els rebuts que presentarà al cobrament el Futbol Base UE Montblanc .                                                                                         Montblanc , ______ de _______________ de 2008                                                                                        Signatura  
Forma de pagament : 1 quota d’inscripció de 60 euros i 10 rebuts mensuals de 38 euros . Segon germà o successius 50% en la quota mensual Presentar la inscripció a : Bar La Canal (plaç màxim , 30 de juny 2008)Requisits imprescindibles : Acompanyar amb 1 foto de carnet , fotocòpia DNI i Certificat Mèdic d’aptitud pel futbol (vàlid per 3 anys)  
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11