2 Mar, 2006

LA VEGUERIA DEL SUD

Publicat per msrpalm 18:36 | Permalink Enllaç permanent | Comments Comentaris (4) | Trackback Retroenllaços (0) | General

Ho he tret d’internet , per tenir una mica de culturilla i veure com pot canviar la divisió territorial de Catalunya. O no , com diu en Buenafuente.

L'article 137 de la Constitució espanyola estableix que "L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius".

L'article 5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya diu que "La Generalitat de Catalunya estructurarà la seva organització territorial en municipis i comarques. També podrà crear demarcacions supracomarcals".

En compliment d'aquest manament estatutari, el Parlament de Catalunya aprovà les anomenades lleis d'organització territorial, que estructuren el sector local català: Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials, Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa, i, per últim , la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

D'acord amb aquest marc normatiu, els municipis i les comarques són els ens locals en què s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya, al temps que es reconeix també la condició d'ens locals a la província, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis. El municipi, la comarca i la província tenen naturalesa territorial, i gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius.

El municipi és l'entitat bàsica de l'organització territorial, i l'element primari de participació ciutadana en els assumptes públics; gaudeix d'autonomia, i el seu govern i administració correspon a l'ajuntament, integrat per l'alcalde o batlle, i els regidors. Elements constitutius del municipi són la població i el territori -el terme municipal-, dins el qual es poden trobar diferents entitats de població, estructurades en nuclis habitats o amb població en disseminat.

La comarca es constitueix com una entitat local formada per l'agrupació de municipis, que té personalitat jurídica i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El seu govern i administració correspon al consell comarcal, integrat pels consellers comarcals i el president del consell. Les comarques són creades per Llei del Parlament de Catalunya, i actualment n'hi ha 41.

La província és una entitat local formada per l'agrupació de municipis, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats; el seu govern i administració correspon a les diputacions provincials. A Catalunya hi ha 4 províncies.

Ara sembla que és tornarà a les Vegueries:

Vegueria

De Viquipèdia

Una vegueria (antigament vegueriu) és el territori sobre el qual tenia potestat un veguer. És una institució d'origen medieval, que van durar des del segle XIII fins al segle XVIII, quan van ser substituïdes per corregiments arran del Decret de Nova Planta.

Des del segle XX hom anomena vegueria les regions en què es divideix Catalunya. Són les 7 demarcacions electorals, en procés d'estudi i negociació, en les que es vol dividir Catalunya. Aquestes són:

Bueno , bueno , o be doncs sembla que hi ha molta feina per a fer, s’ha de canviar l’estatut, la constitució, han de desaparèixer les diputacions i els consells comarcals, crear les vegueries i la seva maquinaria administrativa i que funcioni ...

Que us sembla ?? Serà opertiu això? , quan tardarem en desmuntar la maquinaria funcionarial , quan es tardarà ? ho encertarem aquest cop?

No us sembla que si abans érem la Catalunya Sud , ara serem la Catalunya sud dividida ?, voleu dir que ja els hi va bé allo de “divide i venceras “ i que estem condemnats a discutir entre Reus i Tarragona, entre Tortosa i Amposta , entre Tortosa i Tarragona , entre Flix i Mora ... quan en realitat el que tindríem de fer és unir-nos en una única vegueria, moderna i potent.

No us sembla que ara la tendència tindria d’esser la de la Unió entre totes les comarques de Tarragona i fer una vegueria amb tot el que s’ha de tenir.

No us sembla? Que no tindriem d’esperar 100 anys mes per a tenir una divisió territorial que faci de les nostres comarques les de més projecció de futur, tant agricola, com ramader com industrial, com turistic , com humà...

El nom ?

Vegueria del sud de Catalunya ?

JA direu companys


 
Comentaris

Doncs això. Totalment d'acord. La unió fa la força. I si ens hem de defendre d'algú no és del nostre veí, sinó del centralisme barceloní. Si ens barallem entre nosaltres ens oblidarem de defensar els nostres interessos comuns davant "la capital".

Publicat per Joan 03 Mar 2006, 08:43

Un colega mío que anda metido en plítica suele decir aquello que en la época de la Unión Europea, la comunidad global, etc... queda un tanto trasnochado todo el tema de los nacionalismos. Y, la verdad, tal y cómo lo argumenta, no le falta razón. Aquí arriba tenemos el ejemplo más claro. Ya, hasta los consejos de quieren más poder de decisión. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni en las reuniones de vecinos, ¿cómo puñetas pretenden que lo hagamos en tod lo demás?

Publicat per Basajauna 03 Mar 2006, 09:12

Volen ser de la vegueria de l'Ebre ? o potser tiren més cap a Reus o Lleida ?

On estudien els universitaris ? a Tortosa ?

Cap on hi ha tren ?

Publicat per rratot 03 Mar 2006, 09:55

Totalment en desacord amic Ramon, les vegueries són la divisió administrativa i territorial pròpia de Catalunya i pretén subsitituir la obsoleta divisió provincial i "provinciana" de Javier de Burgos (1833), amb la finalitat d'apropar els centres de decisió als ciutadans. Tortosa està més vinculada a Flix que no pas Tarragona, per moltes qüestions. I no ens barallarem per a res, no pateixes, que fins ara ningú s'ha barallat amb Tarragona. Salut i una abraçada,

Jaume

Publicat per Jaume Borja 03 Jun 2006, 00:42
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 El masculí de gata: