PATRIMONI HISTORIC i ARTISTIC

28 Nov, 2007


PERATALLADA - Cultura emet un edicte per aturar la construcció d'una casa a Peratallada

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 19:38

 A Peratallada s'està construint una segona casa al darrere de l'església. Foto: LLUÍS SERRAT


La comissió de Patrimoni de Girona ha sol·licitat l'eliminació d'un vial previst al sector dels Horts

DANI CHICANO.
Peratallada
Josep Maria Carreté, director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, va dictar el 9 de novembre un edicte pel qual s'ordenava l'aturada de les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar, promogut per Juan Mestre Fernández, que s'està fent a 100 metres de l'església de Sant Esteve de Peratallada «per manca d'autorització de Cultura», preceptiva, ja que la zona és dins l'entorn de protecció del nucli de Peratallada, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de conjunt històric. D'altra banda, la comissió territorial de Patrimoni Cultural va sol·licitar l'eliminació d'un vial previst al sector dels Horts.


La història es torna a repetir. La indefinició sobre què es pot fer i què no en l'entorn de protecció de Peratallada, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de conjunt històrico-artístic ho ha provocat, una vegada més. L'any passat, ja es va construir un habitatge unifamiliar promogut per Pau Guardans Cambó a pocs metres de l'església de Sant Esteve, dins l'entorn de protecció. Les successives denúncies del fet per part de SOS Empordanet –iniciades quan es feien els moviments de terres– van provocar la intervenció de la conselleria, que es va veure obligada a aturar les obres després que l'Ajuntament de Forallac obviés tots els requeriments que se li havien fet, entenent que la zona quedava fora de la declaració de protecció. La comissió territorial però, després d'haver aturat les obres, que ja es trobaven molt avançades, en va informar positivament, introduint-hi lleus modificacions. Aquest nou cas està seguint un procés calcat. El dia 22 d'agost, Carreté va dictar una resolució d'aturada dels «moviments de terres i obres de construcció» en una parcel·la situada a uns 100 metres de l'església i contigua a l'habitatge de Guardans, per manca d'autorització de Cultura, i es va requerir l'Ajuntament que notifiqués la resolució al promotor i al responsable tècnic de l'obra. En l'edicte emès el 9 de novembre, es va fer constar que l'Ajuntament no va dur a terme la notificació, que el 7 de novembre es va «intentar notificar la resolució d'aturada al promotor a peu d'obra, però aquest no hi era present i cap responsable tècnic se'n va voler fer càrrec» i que el dia següent es va intentar fer la notificació al promotor, Juan Mestre Fernández, en l'adreça que consta en el projecte bàsic executiu de l'habitatge, però l'interessat «és desconegut en el domicili indicat.» La impossibilitat de comunicar la notificació motiva la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Però les obres continuen i l'estructura de formigó de l'habitatge ja és ben visible.

 ELIMINAR UN VIAL


La comissió territorial de Girona de Patrimoni Cultural, en la reunió del 19 d'octubre, va emetre una resolució, amb «caràcter d'execució immediata», en què sol·licita «a l'Ajuntament de Forallac i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que modifiquin i adaptin les previsions de l'actual planejament vigent, eliminant definitivament el vial previst» en la façana sud del conjunt històric de Peratallada, en la zona dels Horts «perquè és contrari a l'interès per preservar els valors culturals, ambientals i paisatgístics del conjunt declarat.» L'expedient de revisió del pla general del 1997, que va ser informat per la comissió, ja recollia la consideració que el vial havia d'ajustar la seva alineació «per mantenir la franja enjardinada adjacent a la muralla i la torre existents en l'edifici que té façana en aquell nou vial, deixant com a façana la muralla medieval i mantenint la petita franja exterior del jardí de la finca com a verd privat.» Aquesta instrucció, però, no va ser recollida en l'elaboració definitiva dels plànols aprovats per Urbanisme i el camí encara hi és contemplat. La resolució assenyala que «la progressiva consolidació i densificació de Peratallada fa encara més necessari avui preservar tot l'àmbit de la zona dels Horts, que estableix un sector que fa de coixí ambiental en la visió general del nucli de Peratallada, pel sud.»

La resolució també conté la consideració que després de l'obertura de diversos camins per urbanitzar aquest sector, l'única zona verda que queda sense urbanitzar és per on ha de passar aquest, és, per tant, l'única que permet mantenir el caràcter més «rural» del conjunt per aquesta banda i «no resultaria gens adequat que inclús aquest sector sense urbanitzar, tant concret i limitat, també es veiés creuat per un vial urbà de nova formació.»
 
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2646213
 
 

Comentaris


Afegeix un comentari


Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Dos i dos fan cinc?:Powered by LifeType