Localitzat un nou forn rajoler a la Vall de Montblanc

Posted by manelmar on 07 Gener, 2021 12:40

Dins la Vall de Lladrons (la Vall de Montblanc) tenia localitzat un conjunt de tres forns rajolers i de teules sota mateix del mas de Ponet. La sorpresa ha estat trobar un nou forn molt proper al mas. Es troba amagat per la vegetació i està situat dins del que antigament deuria ser la bassa del molí de Ponet. La bassa es deuria reaprofitar realitzant dues obertures per a dues portes. A la seva part posterior (la que està a tocar al talús) es va construir el forn amb la cavitat dins del talús.

 

 

Actualment el forn està tapat amb pedres com també una de les portes que s’obriren a les parets de la bassa. L’interior de l’antiga bassa té uns 7,50 x 7,50 metres i una alçada mitja d’uns 2,50 metres.

 

 

La zona del mas de Ponet deuria ser força important en la producció de rajoles i teules com ho testifiquen els quatre forns existents. El que no se, és si tots els forns funcionaren en la mateixa època o s’anaren construint en èpoques diferents.

Segons alguns testimonis, a finals del segle XIX la fabricació de rajoles als forns del mas de Ponet estava en ple rendiment i fou aleshores quan s’obrí el camí carreter que puja des de l’estret de la Vall per poder extreure’n la producció.

 

 

 

Restes del molí hidràulic del mas de Ponet

 


Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


A quin mes es celebra nadal: