www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

19 Nov, 2012

Investiguen el possible ús del jaciment de Gran Dolina, a Atapuerca, com un escorxador de bisons fa sobre 400.000 anys

Busquen a Nova York dades que ajudin a entendre la gran concentració de restes, més de 40.000,  d’aquest animal que s’ha documentat en aquest indret

L'objectiu és aclarir si va ser un kill site, és a dir, un lloc de matança i processament

En el American Museum of Natural History

L'investigador de l'IPHES Antonio Rodríguez observant les restes d'un esquelet de bisó a l'American Museum of Natural History, a Nova York - IPHES

Entre els nombrosos interrogants que encara estan pendents de resposta sobre els jaciments d'Atapuerca (Burgos) n'hi ha un que té a veure amb una gran concentració de restes de bisons al subnivell TD10-2 de Gran Dolina, d'una antiguitat de fa 400.000 anys. En aquest lloc, el 90% de les restes òssies descobertes pertanyen a aquest animal, Va ser un escorxador de bisons? Un lloc de processament? Un campament permanent? Un recer estacional relacionat amb les seves migracions? Aquestes són només algunes de les preguntes que es formula l'Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA).

En el American Museum of Natural History

A Nova York, Antonio Rodríguez ha pogut dur a terme diversos estudis sobre el Bisó antic - IPHES

Per tal de trobar alguna pista, l'investigador de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) Antonio Rodríguez Hidalgo ha realitzat recentment una estada a l'American Museum of Natural History (AMNH) de Nova York, al departament de Vertebrate Paleontolgy de la mà del professor Eric Delson, amb la finalitat de desenvolupar l'estudi zooarqueològic i tafonòmic de les restes òssies de Bisó antic (Bison antiquus) de Folsom (Nuevo México, EUA). Aquest és un jaciment clàssic per a l'estudi de les primeres ocupacions humanes del continent americà, que van estar protagonitzades pels grups coneguts com paleoindis, fa entre 18.000 i 10.000 anys abans del present. En ell es van trobar les primeres evidències clares de presència humana al continent americà datades a finals del Plistocè. Folsom és, a més, un lloc arqueològic a l'aire lliure que ha estat interpretat pels investigadors com un kill site (un lloc de matança i processament) de bisons, datat en 10.500 anys abans del present.

concentració de restes fòssils de bisons a Gran Dolina

Concentració de restes de bisons al subnivell TD10-2, a Gran Dolina (Atapuerca, Burgos) - Jordi Mestres / IPHES

Antonio Rodríguez conta: "El nostre objectiu a l'hora d'estudiar aquesta col·lecció dins del programa d'estades breus en centres d'R+D del Ministerio de Economia y Competitividad, és obtenir una sèrie de dades de primera mà sobre jaciments tipus en què està implicat el bisó com presa principal".

"Per a nosaltres -prossegueix- és important disposar d'aquesta informació ja que ens permetrà establir semblances i diferències pel que fa a edats representades, elements anatòmics preservats, senyals de processament de les carcasses, etc. i així establir analogies i poder interpretar el subnivell TD10-2 de la Gran Dolina a Atapuerca, on més del 90% de les restes òssies pertanyen a restes fòssils de bisons".

TD10-2 representa un nivell en el qual s'observa una intensa activitat antròpica i és pràcticament monoespecífica (només hi ha bisons). Antonio Rodríguez Hidalgo puntualitza: "Estem parlant d'un nivell que va ser ocupat per Homo heilderbergensis fa uns 400.000 anys. Encara que a TD10-2 no s'han recuperat restes humanes, aquesta espècie de homínid és la representada a la Sima de los Huesos, també a Atapuerca. A TD10-2 tenim un lloc referencial on es desenvolupen activitats de carnisseria dels homínids que poblaven la serra en aquell temps".

La complementarietat d'aquests dos jaciments "és important ja que a la Sima de los Huesos no hi ha restes relacionades directament amb les activitats subsistencials d'aquest grup, és una acumulació de cadàvers, de manera que TD10-2, en el futur, ens podrà donar algunes claus sobre quines estratègies desenvolupaven aquestes poblacions per subsistir", assegura l'investigador.

Antonio Rodríguez excavant bisonts a Gran Dolina, a Atapuerca

Antonio Rodríguez excavant restes de bisó al subnivell TD10-2, a Atapuerca - Jordi Mestres / IPHES

De moment se sap que TD10-2 és un nivell especial perquè concentra, en un estrat molt concret, més de 40.000 restes pertanyents a bisons. Tot i que es desconeix a quina espècie exacta pertanyen, hi ha parts de tot l'esquelet i estan molt ben conservats, "encara que com en tots els jaciments amb gran activitat antròpica, es presenten molt fragmentats", indica Antonio Rodríguez Hidalgo. La conservació és tan bona que s'han pogut identificar mossegades humanes sobre algunes costelles de bisó, tal com constata un estudi de l'IPHES publicat fa poc al Journal of Archaeological Sciences.

En TD10-2 hi ha representats més de 40 individus de bisó i només algunes restes fragmentaris d'altres espècies (cérvols, cavalls, algun petit carnívor ...). Aquesta especialització en la caça de bisons és el que fa molt especial aquest nivell, ja que en general, a la resta de la seqüència de Dolina, així com a Galeria o la Sima del Elefante, tots ells a Atapuerca, els nivells amb ocupació humana presenten un accés a preses més diversificat.

technorati tags: , , , , , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Primavera, estiu, tardor i: