www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

14 Mai, 2011

Noves aportacions per identificar amb més fiabilitat les eines prehistòriques elaborades mitjançant la talla sobre enclusa

Vídeo demostració talla bipolar amb enclusa, de Txaber Allué

Una de les tècniques de talla documentades des de més antic, que ha perdurat fins a època històrica i que ha tingut una distribució geogràfica d'àmbit global ha estat la que es coneix com a tècnica bipolar sobre enclusa, que consisteix a colpejar la matèria primera recolzant-la sobre una superfície d’aquest tipus. D’aquesta manera els homínids d’èpoques prehistòriques produïen fàcilment objectes útils per a una àmplia variabilitat de tasques. Ara bé, a dia d’avui encara resulta molt difícil determinar el registre arqueològic que es posa al descobert a les excavacions i que ha estat elaborat aplicant aquest mètode. Un recent estudi de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), publicat al Journal of Archaeological Science (JAS) obre les portes a una identificació i caracterització més fiable.

Figura talla bipolar

Figura elaborada per l'IPHES sobre els residus característics de la talla sobre enclusa de calcària. a) Imatge observada amb el Microscopi Electrònics de Rastreig d'un dipòsit adherit a la superfície de contacte d'un sílex experimental, abans de la neteja; b) imatge per microanálisi (EDX) de la zona anterior, amb el calci marcat en vermell i el silici en verd; c) el mateix punt de les imatges anteriors, un cop la neteja ha eliminat els dipòsits adherits

“Han estat nombrosos els investigadors que han intentat al llarg del temps descriure la talla bipolar amb enclusa i caracteritzar-ne els productes que s’obtenen d’aquesta manera per tal de poder-los reconèixer en el registre arqueològic”, comenta Josep Maria Vergés, coautor juntament amb Andreu Ollé, ambdós experts de l’IPHES, de l’article publicat al JAS.

Josep Maria Vergès treballant amb el Microscopi Electrònic de Rastreig (MER) del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragon, amb el qual s'ha portat a terme l'estudi - Andreu Ollé / IPHES

“Aquest intent –prossegueix Vergés- s'havia fet a nivell de trets morfològics macroscòpics, visibles a ull nu, molts d'ells no exclusius d'aquesta tècnica, que sovint portaven a confusió. La nostra principal aportació és la identificació i caracterització de residus i marques microscòpiques provocades pel contacte del nucli amb l'enclusa, que permeten amb una elevat nivell de fiabilitat identificar l’ús d'aquesta tècnica en els materials arqueològics. Així doncs, la combinació de l'estudi dels trets macroscòpics i microscòpics ha de permetre detectar la tècnica amb un índex més alt de fiabilitat”.

Talla sobre enclusa

Detall de l'experiment de talla sobre enclusa que s'ha reporduït en l'estudi que ara es presenta - Andreu Ollé / IPHES

A banda, ambdós investigadors han intentat posar una mica d'ordre a la bibliografia existent sobre el tema, ja que al llarg dels més de cent anys d'història de la recerca sobre la talla bipolar amb enclusa, s'havia generat una certa confusió. “Aquesta venia donada principalment per l'ús d'un mateix terme per definir coses diferents, dels distints noms que havia rebut un mateix fenomen depenent de l'època i/o l'escola científica, i per la perduració, per manca de rigor científic i per la pràctica de citar automàticament sense haver llegit l'article original, d'errors, creences no demostrades i falses veritats”, puntualitza Josep Maria Vergés.

Amb aquest nou treball, Ollé i Vergés asseguren que no han deixat res tancat i, “tot i que considerem que la nostra aportació és important, està restringida al cas d'un tipus de sílex explotat sobre encluses d'un tipus de calcària, “els emprats en el jaciment d'Isernia la Pineta, a Itàlia, que és on se'ns va generar la problemàtica. Caldria veure com es comporten altres roques molt utilitzades com el quars, la quarsita, etc, o altres varietats de sílex, en combinació amb encluses de diferents litologies”, concluen.

Article

“Technical microwear and residues in identifying bipolar knapping on an anvil: experimental data”. Vergès, J.M.; Ollé, A. Journal of Archaeological Science, 37: 2857-2870, November 2010

technorati tags: , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Primavera, estiu, tardor i: