BLOC IMNOVA-PSC

24 Abr, 2009


ALGUNES IDEES PER A SORTIR DE LA CRISI A LA RIBERA D'EBRE A ADOPTAR A NIVELL COMARCAL, AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS POBLES EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ. (24-04-2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 14:53

TURISME: potenciació d'un càmping públic comarcal. Servei de vigilància fluvial els mesos que és navegable; compra d'un microbús i un remolc per a remuntar piragües, compra de piragües i bicicletes per a llogar, contractar guies d'esports d'aventura i tècnics en turisme; contractar algunes persones de personal auxiliar, senyalitzar, tan bé com sigui possible, els camins, indicant el paratge al que es dirigeixen i el poble mes pròxim a cada punt, realitzar promoció publicitària en ciutats pròximes (Barcelona, Saragossa., etc), especialment a les TV locals, fer una guia amb tots els llocs a visitar de la Ribera i comarques pròximes, així com una relació de tots els hotels i restaurants. Una vegada el turisme adquireixi un dinamisme el sector públic podrà anar donant pas al privat i a la creació de nous llocs de treball.

  

ENERGIA.- Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a nivell de tots els edificis públics de la Ribera. Ajudar als particulars, mitjançant crèdits tous, que progressivament vagin dotant els seus habitatges de plaques solars. L'energia fotovoltaica representa el futur i el seu impuls crearà llocs de treball per a la seva instal·lació, manteniment i possible fabricació d'equips. Publicació d'una borsa de vehicles privats amb rutes fixes a l'efecte que les persones que ho desitgin que puguin compartir despeses de desplaçament. Millorar el transport públic a nivell de tota la comarca.

 

INDÚSTRIA.- Potenciació dels polígons industrials existents i de futura creació, però amb indústries que no comprometin el nostre futur i no perjudiquin al sector turístic i l'agricultura. Creació de vivers d'empreses als dos polígons projectats. Contractació de personal especialitzat per part de l'administració a l'efecte d'ajudar a les empreses a la cerca de nous mercats per l'exportació de productes, i la cerca de matèries primeres per la producció.

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS.- Gratuïtat dels llibres escolars a tots els nivells que es cursen en la Ribera, es deu crear-se un banc de llibres de segona mà i crear un fons públic per a la seva reposició. Donar garanties als propietaris d'habitatges que lloguin a baix cost. Crèdits públics sense interessos a les famílies que passin per dificultats econòmiques. Crear un alberg públic per a acollir a les persones empadronades en la Ribera que es trobin en situació de pobresa extrema. Potenciar el treball dels assistents socials per a l'ajuda immediata de les persones que tenen perill d'exclusió social.

Dir que es tracta simplement d'idees, que poden no funcionar, però es fa precís intentar per a sortir de la situació actual, esperant que els comentaris que seguiran a la publicació d'aquest article en el nostre bloc ho siguin amb caràcter constructiu, manifestin els pros i contres que veuen en la meva petita aportació i aportin noves idees que puguin ser útils per a millorar. Al meu entendre cada comarca hauria de trobar les millors solucions per tirar-la endavant.

 

 

Fernando Cantos Viñals

IMNOVA-PSC-PM

 

 

 


Comentaris

 1. Mare meva, aquest bloc sembla el camarote de los hermanos Marx... (no s'entenen ni ells!)

  Publicat per Hitckoch — 04 Mai 2009, 01:55

 2. Hitckoch, algo de razón tienes, se hizo un artículo aportando algunas ideas para intenta salir de la crisis y, al parecer, deben ser muy buenas, dado que con idependencia de la variedad de comentarios, nadie ha encontrado argumentos en contra a su aplicación. Así que debieramos exigir a los políticos que manejan el poder en todos los pueblos de la Ribera que se pongan manos a la obra para aplicarlas.

  Publicat per Pepe — 04 Mai 2009, 15:05

 3. Tienes razón Pepe, nadie ha encontrado inconvenientes a las propuestas, sin embargo nadie mueve un dedo en la Comarca para llevarlas a efecto. ¿Están tontos o qué?.
  Les he dado una oportunidad a los que tienen la responsabilidad de hacer que nuestra comarca avance y ninguno ha expuesto incovenientes, con lo que espero que, en breve, se pongan manos a la obra y sigan el camino que se les indica; en interés de todos.

  Publicat per El Catedrático de "estáis tontos o qué? — 04 Mai 2009, 18:28

 4. 1. 1ª Pregunta: diga tres ventajas y tres desventajas de instalar un campig comarcal, dotarlo de material y personal cualificado.
  Respuesta:
  Ventajas: 1.-creará empleo directo; 2.-dará negocio al comercio local, 3.- si prospera la industria turística privada, será un sector mas, con la agricultura, para oponerse a las industris guarras que le gustan tanto a algunos de nuestro politicos.

  Desventajas: No se me ocurren pero en Tivissa hay uno y tienen un monton de problemas para que se haga cargo alguien.
  2ª Pregunta: diga tres ventajas y tres desventajas de fomentar con caracter masivo la energía fotovoltaica.
  Ventajas: 1.- creará empleo directo para su instalación y mantenimiento; 2.- seremos pioneros en el desarrollo del futuro energético; 3. conseguiremos autonomía energética.
  Desventajas: 1º El estado ha dejado de subencionar esta energia... dificilmente habra inversion privada en este sector. 2º Tenemos un termino municipal muy pequeño. 3º Gran coste de infrastructuras para la evacuacion de la energia
  3ª. Pregunta: Diga tres ventajas y tres desventajas de dotar a los polígonos de industrias limpias y viveros de empresas
  Ventajas: 1.-creará empleo directo, 2.- no será obstáculo para el desarrollo de la agricultura y el turismo, 3.- favorecera al comercio comarcal.
  Desventajas: 1º El paro que crearan las “empresas sucias” 2º La empresas limpias o de neuvas tecnologias quieren conmunicaciones. 3º Ne cisadad de gran numero de gente cualificada
  4ª. Pregunta: Diga tres ventajas y tres desventajas, de proteger al propietario que arriende a cambio de alquileres mucho mas bajos
  Ventajas: 1.- Protección al propietario; 2.- Protección al inquilino y 3.- Una salida a las miles de personas que se están quedando sin casas por no poder hacer frente a las hipotecas.
  Desventajas: No hay...
  5ª. Pregunta: Diga tres ventajas y tres desventajas de crear un banco de libros de texto al efecto de obtener la gratuidad para los padres.
  Ventajas: 1.- ayuda a las económías mas débiles; 2.- cultura de respeto a los libros; 3.- fomentar el espírutu soliario.
  Desventajas No hay...

  Inconvenientes si hay en algunas cosas las cosas son querelas ver

  Publicat per Ni todo es blanco ni todo es negro — 05 Mai 2009, 15:32

 5. 1. 1ª Pregunta: diga tres ventajas y tres desventajas de instalar un campig comarcal, dotarlo de material y personal cualificado.
  Respuesta:
  Ventajas: 1.-creará empleo directo; 2.-dará negocio al comercio local, 3.- si prospera la industria turística privada, será un sector mas, con la agricultura, para oponerse a las industris guarras que le gustan tanto a algunos de nuestro politicos.

  Desventajas: No se me ocurren pero en Tivissa hay uno y tienen un monton de problemas para que se haga cargo alguien.
  2ª Pregunta: diga tres ventajas y tres desventajas de fomentar con caracter masivo la energía fotovoltaica.
  Ventajas: 1.- creará empleo directo para su instalación y mantenimiento; 2.- seremos pioneros en el desarrollo del futuro energético; 3. conseguiremos autonomía energética.
  Desventajas: 1º El estado ha dejado de subencionar esta energia... dificilmente habra inversion privada en este sector. 2º Tenemos un termino municipal muy pequeño. 3º Gran coste de infrastructuras para la evacuacion de la energia
  3ª. Pregunta: Diga tres ventajas y tres desventajas de dotar a los polígonos de industrias limpias y viveros de empresas
  Ventajas: 1.-creará empleo directo, 2.- no será obstáculo para el desarrollo de la agricultura y el turismo, 3.- favorecera al comercio comarcal.
  Desventajas: 1º El paro que crearan las “empresas sucias” 2º La empresas limpias o de neuvas tecnologias quieren conmunicaciones. 3º Ne cisadad de gran numero de gente cualificada
  4ª. Pregunta: Diga tres ventajas y tres desventajas, de proteger al propietario que arriende a cambio de alquileres mucho mas bajos
  Ventajas: 1.- Protección al propietario; 2.- Protección al inquilino y 3.- Una salida a las miles de personas que se están quedando sin casas por no poder hacer frente a las hipotecas.
  Desventajas: No hay...
  5ª. Pregunta: Diga tres ventajas y tres desventajas de crear un banco de libros de texto al efecto de obtener la gratuidad para los padres.
  Ventajas: 1.- ayuda a las económías mas débiles; 2.- cultura de respeto a los libros; 3.- fomentar el espírutu soliario.
  Desventajas No hay...

  Inconvenientes si hay en algunas cosas las cosas son querelas ver

  Publicat per Ni todo es blanco ni todo es negro — 05 Mai 2009, 15:32

 6. Ni todo es blanco no todo es negro:
  Cuando hago referencia a un camping insisto en que no debe tratarse de un simple alojamiento, hay que ofrecer un producto turístico que los visitantes no tengan en sus lugares de origen, por ejemplo rutas por el rio, o por los muchos caminos de la Ribera y entorno, entre otras. Quizá en Tivissa han olvidado éste aspecto.

  En lo que respecta a la energía fotovoltaica, no me estaba refiriendo a la instalación para la venta, sino para el autoconsumo de las viviendas e industrias. Su instalación masiva de seguro que disminuirá el costo de la tecnología y la dependencia energética de otras fuentes de producción mas contaminantes o peligrosas, así como dará trabajo a un nuevo sector que, de seguro, superará al que dan las industrias convencionales de producción elécrica, sin olvidar el importante aspecto ambiental.
  En cuanto al tema de la industria, es cierto que las industrias sucias también dan empleo, pero no es menos cierto que perjudican a otros sectores económicos, como la agricultura y el turismo, que en nuestra zona son una realidad o tienen un potencial importante. La idea para la comarca es compaginar todos los sectores económicos en armonía, para que se genere el trabajo suficiente. Creo que en tiempos de crisis hemos de instar a la juventud a que se forme, que use parte de su tiempo en adquirir conocimientos, que nos puedan servir en un futuro para disponer de la mano de obra cualificada de que hablas, y que nos servirá para ser mas competitivos.

  Decirte que estoy de acuerdo contigo en que no todo es blanco o negro y que es necesario que todos aportemos ideas y las contrastemos al efecto de encontrar un camino a seguir que nos permita tirar adelante a nosotros y a los que vienen detrás. Por último se agradede que hayas iniciado un debate de forma constructiva, podemos discrepar en algunos temas, pero a todos nos debe mover el mismo objetivo, que la economía nos proporcione bienestar a todos.
  Un saludo.

  Publicat per Fernando Cantos — 05 Mai 2009, 17:39

 7. Sr. Cantos,
  1º no cree que seria mejor publicitar el alberge del Mas de la Coixa y dotarlo de los servicios que usted propone antes de construir un camping?
  Porque vamos a construir una nueva infrastructura antes de consolidar a la que ya tenemos?

  2º Yo y mi marido nos planteamos una vez la instlacion de unas placas solares en nuestra vivienda. El precio mas barato que encontramos fue sobre los 17.000€, subencionaria mi instalacion o que ventajas tendria? Ya que segun me dijeron es mas barato comprar la luz fa fecsa y vender yo la mia

  3º Cuando se refiere a industria limpias, a que tipo de industrias se refiere?

  4º De que manera y bajo que citerio se rapartiran los creditos para las viviendas? El Aytuntamineto sufragaria los intereses? Que parte del presupuesto estimaria que se podria dedicar para este tema, piense que la demanda, seria muy alta, sobre todo entre los mas jovenes.

  5º Para que serviria un banco de libros, si las propias editoriales cambian los temarios haciendo los libros no aprovechables en corto espacio de tiempo (2 años). El Ayuntamineto pagaria los libros y luego los presataria.

  Publicat per Unas cuantas dudad — 06 Mai 2009, 15:49

 8. Unas cuantas dudas, paso a contestarte:

  1º no cree que seria mejor publicitar el alberge del Mas de la Coixa y dotarlo de los servicios que usted propone antes de construir un camping?
  Porque vamos a construir una nueva infrastructura antes de consolidar a la que ya tenemos?
  ES CIERTO QUE SE PUEDE APROVECHAR EL MAS DE LA COIXA Y ASÍ LO PROPUSIMOS EN UNO DE LOS ULTIMOS PLENOS, SIENDO RECHAZADA NUESTRA PROPUESTA POR EL GRUPO DE CIU. TAL APROVECHAMIENTO NO ES INCOMPATIBLE CON UNA INFRAESTRUCTURA COMARCAL, COMO PODRÍA SER UN CAMPING, SON COMPLEMENTARIAS, COMO LO SERÍA CUALESQUIERA INSTALACIONES TURISTICAS QUE QUISIERA REALIZAR EL SECTOR PRIVADO. LO IMPORTANTE ES POTENCIAR EL TURISMO, DADO QUE EL POTENCIAL DE LA RIBERA ES GRANDE.

  2º Yo y mi marido nos planteamos una vez la instlacion de unas placas solares en nuestra vivienda. El precio mas barato que encontramos fue sobre los 17.000€, subencionaria mi instalacion o que ventajas tendria? Ya que segun me dijeron es mas barato comprar la luz fa fecsa y vender yo la mia,.
  RECONOZCO QUE LAS INSTALACIONES SOLARES HOY POR HOY SON CARAS, PERO MI PROPUESTA VA DIRIGIDA A INTRODUCIR SU USO MASIVO; UNA VEZ AUMENTE LA DEMANDA LOS PRECIOS CAERAN Y LA TECNOLOGÍA MEJORARÁ. BASTE RECORDAR LO SUCEDIDO CON LOS TELEFONOS MÓVILES, HACE POCOS AÑOS CAROS Y MALOS Y AHORA MEJORES Y MUCHO MAS BARATOS. LA ENERGIA SOLAR REPRESENTA EL FUTURO, UN FUTURO AL QUE NO DEBEMOS RENUNCIAR Y AL QUE CUANTO ANTES LLEGUEMOS MEJOR. EN TODO CASO VEO QUE ERES FAVORABLE A SU INSTALACIÓN Y QUE SOLO TE FRENO EL PRECIO.

  3º Cuando se refiere a industria limpias, a que tipo de industrias se refiere? POR EJEMPLO TODAS AQUELLAS QUE TRANSFORMAN EL PRODUCTO AGRARIO QUE AQUÍ PRODUCIMOS, INDUSTRIAS DE CONSERVAS, DE ZUMOS, ETC, QUE SERIAN COMPLEMENTARIAS CON LA AGRICULTURA Y CREARÍAN NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO. TAMBIEN EXISTEN INFINIDAD DE INDUSTRIAS POCO CONTAMINANTES QUE SERIAN DE INTERES, COMO TODAS LAS QUE SE DEDICAN AL MONTAJE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. UN EJEMPLO MUY VALIDO ES LA LOCALIDAD DE LA SELVA DEL CAMP, ALLÍ NO EXISTÍA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, HASTA QUE LLEGÓ UNA INDUSTRIA DE ENLATADO DE COCA COLA, A LOS POCOS AÑOS EL POLIGIONO ESTABA LLENO DE EMPRESAS DE TODO TIPO, PERO NINGUNA DE ELLAS CONTAMINANTE. ¿SUCEDERIA LO MISMO SI EN VEZ DE LA COCA COLA HUBIESE SIDO UNA INDUSTRIA QUÍMICA?

  4º De que manera y bajo que citerio se rapartiran los creditos para las viviendas? El Aytuntamineto sufragaria los intereses? Que parte del presupuesto estimaria que se podria dedicar para este tema, piense que la demanda, seria muy alta, sobre todo entre los mas jovenes.
  EN MI ARTICULO NO ESTOY HABLANDO DE DAR CREDITOS PARA LA VIVIENDA, PROPONGO GARANTIZAR A LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA EL COBRO DE LOS ALQUILERES A CAMBIO DE QUE ESTOS REDUZCAN LOS PRECIOS DE ALQUILER. ASÍ SI UNA PERSONA QUE QUISIESE COBRAR UNA RENTA DE 500 EUROS POR EL ALQUILER DE SU CASA, LO DEJA EN 250 EUROS, EL AYUNTAMIENTO LE GARANTIZARÍA EL PAGO DE LAS RENTAS QUE DEJASE DE PAGAR EL INQUILINO HASTA EL DESAHUCIO. CON ELLO SE CONSIGUEN VARIOS FINES: REDUCIR EL COSTO DE LOS ALQUILERES DE TAL FORMA LAS FAMILIAS DISPONGAN DE ALQUILERES CUYO PAGO SEA ASUMIBLE Y SEGURIDAD AL PROPIETARIO QUE ALQUILA, QUE SABE QUE SI ALGO FALLA EL AYUNTAMIENTO LE PAGARÁ LAS RENTAS QUE LE DEBAN.

  5º Para que serviria un banco de libros, si las propias editoriales cambian los temarios haciendo los libros no aprovechables en corto espacio de tiempo (2 años). El Ayuntamineto pagaria los libros y luego los presataria.
  LAS EDITORIALES NO CAMBIAN LOS LIBROS CADA AÑO, LO HACEN TRANSCURRIDOS ALGUNOS AÑOS, CON LO QUE ESE PROBLEMA NO EXISTE. DE HECHO MUCHOS AYUNTAMIENTOS HACE AÑOS QUE LO APLICAN, ENTRE ELLOS EL DE TIVISSA.
  SE TRATA DE CREAR UNA BIBLIOTECA CON LIBROS DE TEXTO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA TODOS LOS ESCOLARES. ÉSTOS ACCEDERÍAN A LOS MISMOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRESTAMO, AL IGUAL QUE CUANDO RETIRAN UN LIBRO DE UNA BIBLIOTECA NORMAL. EL COSTO PRINCIPAL ES LA COMPRA INICIAL DEL PRIMER BANCO DE LIBROS, LOS AÑOS SUCESIVOS EL COSTO SE REDUCE A LA REPOSICIÓN DE LOS QUE FALTEN. NO SE TRATA DE UN GASTO TAN ALTO Y PUEDE SALIR DE CUALQUIER PARTIDA PRESUPUESTARIA INNECESARIA, SIN PERJUICIO QUE TAMBIEN PODRÍA SER UN SISTEMA MISTO, EN QUE LOS PADRES PAGASEN UN TANTO POR CIEN DE LOS LIBROS Y EL RESTO EL AYUNTAMIENTO. INSISTO EL SISTEMA ES VIABLE Y LO APLICAN CON EXITO EN INFINIDAD DE AYUNTAMIENTOS.

  UN SALUDO

  Publicat per FERNANDO CANTOS — 06 Mai 2009, 16:58

 9. Ni todo es blanco, ni todo es negro:
  Càmping:"Desventajas: No se me ocurren pero en Tivissa hay uno y tienen un monton de problemas para que se haga cargo alguien"
  Dir-te que a Tivissa l'any 2007 el Càmping funcionava molt bé, i els comerços del poble ho notaven en el calaix.
  El 2008 s'en va anar a norris, per problemes amb l'empresa explotadora. Els problemes són judicials!, el Càmping és molt rendible, tot i, com diu Fernando, no estar recolçat per activitats.
  Plaques solars:"Desventajas: 1º El estado ha dejado de subencionar esta energia...". No és cert, el que ha fet és rebaixar a la meitat la subvenció del Kwh produït, per això encara hi ha molts projectes en construcció. Tot i això, com també et comenta Fernando, no ens referim solament a grans empreses que monten grans centrals solars..., ens referim a la instal·lació de plaques als habitatges individuals o als blocs d'habitatges..., el preu que dones és de fà una bona temporada, actualment s'ha rebaixat d'un 30 a un 40% el preu de la placa. Si en tenieu intenció torne-ho a consultar-ho. Hi han dues formes d'aprofitar l'energia..., consumir tu mateix la que produeixes i desprès agafar-la de la xarxa..., o vendre la teva a la xarxa..., les dues són vàlides..., et sortiria algo millor vendre-la, però hauries de declarar l'IVA que et pagaria FECSA-ENDESA trimestralment, i anualment declarar la Base Imposable com a Renda del Capital. En canvi si l'aprofites tú, no has de pagar rés de tot aixó.
  Empreses netes: "Desventajas: 1º El paro que crearan las “empresas sucias” 2º La empresas limpias o de neuvas tecnologias quieren conmunicaciones. 3º Ne cisadad de gran numero de gente cualificada"
  Mira, precisament es tracta d'evitar les indústries brutes pel rebuig que creen a instal·lar-se prop d'elles. Les comunicacions, es cert que en volen, i per això hauriem de ser més exigents amb les administracions per que ens millorin les carreteres N420 i la xarxa ferroviaria.
  I en quan a la necessitat de gent qualificada, evidentment un Viver d'empreses el que fà es crea empreses i empleats qualificats!
  En quan als altres temes considero que ja no és pot concretar més que Fernando.

  Publicat per Ernest Blanch — 06 Mai 2009, 20:58

 10. els 580000 euros que el govern va destinar a Mora per intentar superar la crisis es destinen a la construccio de la nova piscina municipal, que te una previsio de contractacio de 15 persones per 5 mesos.
  A mes:
  llard'infants 412000 euros
  contenidors 34000 "
  cambi bombetes 30000 "
  megafonia
  mas de la coixa 37000 "
  xarxa wi-fi 30000 "
  nou pou d'aigua 210000 "
  voreres 55000 "
  camins 45000 "
  amb totes estes inversions cal preguntarse quants llocs de treball es generara per la gent de Mora, i qui portara el control dels 15 llocs de treball que ha de contactar l'empresa Becsa per les piscines. Esta empresa es la mateixa que ha e fer la passarel-la del parque.

  Publicat per antonio montaña — 09 Mai 2009, 13:27

 11. Per qué no s´ha esperat a passar la temporada d´estiu d´enguany i tant aviat acabada aquesta, a meitat setembre, començar a fer les piscines noves i que aquestes estiguéssin acabades al començar la temporada d´estiu de l´any següent?. No s´ha tingut escrúpuls en deixar als veïns del poble sense piscines enguany.
  On aniran els nostres fills a banyar-se a l´estiu enguany, al riu potser?.
  Per qué una vegada es decideix fer les piscines noves al mateix lloc on eren abans no es compra més terreny i es fan unes piscines més grans?. Tindrem piscines noves, però aquestes continuaran ocupant un espai reduït i seran petites.
  Aquestes noves piscines seran un nou fracàs tant en la seva execució com el resultat final,temps al temps. De
  moment veiem que fa més de tres mesos que no hi treballa ningú i que ni tant sols l´obra està senyalitzada correctament ni delimitada mitjançant la col.locació de tanques que impedeixin el pas de persones, principalment nens que juguen a l´interior del complex esportiu.Vergonya els hi hauria de donar a l´equip de govern municipal per permetre que passin aquestes coses i que es possi en perill als veïns del poble, principalment als nens.
  Salutacions.

  Publicat per Una mare preocupada — 09 Mai 2009, 21:15

 12. cuanta gente de Mora trabaja en la planta de energia solar del abocador, cuanta gente de Mora trabajo en la construcion del pabellon ferial, cuanta gente de Mora trabaja en la construcion del poligono del Mollo, cuanta gente de Mora trabaja en la construcion de la nueva urbanizacion de las casas baratas y en el bloque delante del bacovin. Estas son las cosas que debe mirar un ajuntamiento igual los que mandan que los que critican

  Publicat per parado — 10 Mai 2009, 03:02

 13. Molt bona idea construir un càmping amb diner públic als Masos, així els turistes podran comprovar (de primera mà i dins la tenda de campanya) el que diu el temps de tv3, 40º a la sombra a l'estiu!

  Publicat per Tomas Molina — 13 Mai 2009, 14:06

 14. Tomaset, el campig propuesto es comarcal y se puede buscar alguna sombra, en Móra se propuso utilizar el "Más de la Coixa" y otros cenizos como tu opinaron que mejor era dejarlo como estaba.
  Encuentro que tu banda en este tema no ha tenido un solo argumento para desacreditar las ideas, estáis bastante acabados. En las próximas elecciones a casita, con el aire acondicionado y a vosotros seguiran nuevos tiempos de inteligencia y prosperidad.

  Publicat per El fin de maquiavelo — 13 Mai 2009, 16:28

 15. A la atención del Sr. Cantos y demás personas interesadas:
  ¿Es verdad que el Ayuntamiento de la vila paga mensualmente un gimnasio en Móra d´Ebre para determinados trabajadores municipales?.
  En época de crisis nacional donde hay en el país aproximadamente cuatro millones de parados y donde se han presentado varios EROS (Expedientes de Regulación de Ocupación)en empresas locales y comarcales a punto de hacer fallida, ¿Es posible que el Ayuntamiento gaste inútilmente dinero en pagar un gimnasio?.
  ¿Qué ejemplo daría nuestro Ayuntamiento si esta informació se confirma?.
  Con este dinero se podría hacer cualquier cosa para los vecinos del pueblo,por pequeña que esta sea. El personal del Ayuntamiento que quiera ir a un gimnasio que se lo pague de su bolsillo y no con el dinero del pueblo.
  Ruego por favor investigue esta información.Un saludo

  Publicat per VALKIRIA — 29 Mai 2009, 18:24

 16. Lo que se tendria que hacer es las piscinas gratis para toda la poblacion este verano, todos a Mora d'Ebre y que pague el que ha tenido la brillante idea de reformar las piscinas en pleno verano, somos la verguenza y el hazmerreir de toda la comarca.
  No se si algun miembro de CiU tiene piscina privada, pero como acto de resposabilidad deberia ponerla al servicio de la poblacion

  Publicat per OCTUBRE — 30 Mai 2009, 00:34

 17. Tant el Sr. Sabanza com el Sr. Bellmunt, és a dir, l´alcalde i el primer tinent d´alcalde respectivament, SI tenen piscines a casa seva, i per cert, aquestes no son petites.
  Qué els importa a ells que no hi hagi piscines al poble, quan ells si es banyaran a casa seva?.
  On aniran els nostres fills a banyar-se aquest estiu, al riu?. Em fa molta por que els hi pugui passar qualsevol cosa.
  No podien esperar a passar la temporada d´estiu per a fer les piscines noves i acabar aquestes abans de començar la temporada següent?.
  Que cadascú tregui les seves conclusions. Jo personalment ho tinc molt clar per a les properes eleccions a la vila.
  salutacions.

  Publicat per SAFRÀ — 30 Mai 2009, 17:48

 18. Tanto despotricar contra un bus urbano y ahora pretenden alquilar uno para todo el verano para que podamos ir a las piscinas municipales de Tivisa, prefieren un pueblo gobernado por CiU que esta a 12 Km. que un pueblo a 1 Km.gobernado por otros partidos.

  Publicat per OCTUBRE — 31 Mai 2009, 21:07

 19. AQUESTA ÉS LA VERITAT DE LES OBRES DE LES NOVES PISCINES.
  Primer dir que la construcció d´unes noves piscines a la vila és possible gràcies a una subvenció de l´estat destinada a les administracions públiques, en el nostre cas l´administració local (Ajuntament) per a la realització d´obra pública civil i la creació de llocs de treball, obra pública civil que es faria independenment del partit polític que governi a la nostra vila.
  El fet d´haver començat les obres a primers d´enguany any 2009 -fet que no era necessari- i no més tard, per exemple a l´acabar la temporada d´estiu com era el més normal, el que dictava el sentit comú i el desig de tots els veïns de la vila usuaris d´aquestes instal.lacions públiques,ja que no volen que hi hagi un estiu sense piscines on poden banyar-se,i ara veuen com hauran d´anar a banyar-se al riu o a un poble veí, aquesta presa en iniciar les obres es deguda a la intenció que té el Sr. Sabanza batlle de la vila en deixar el càrrec a primers de l´any que ve l´any 2010, i posar al seu lloc al Sr. Bellmunt, primer tinent d´alcalde actual, com agraïment als trenta anys de servei que porta al seu costat. Si aquestes piscines haguéssin començat a fer-se passat l´estiu d´enguany, no haguéssin estat acabades a començament de l´any que ve, i per tant el Sr. batlle actual, el Sr. Sabanza, no hagués pogut ell inagurar-les com és el seu desitg, és a dir, com sempre ha interpossat interesos personals o del seu partit polític per endavant dels interesos del poble. AQUESTA ÉS LA ÚNICA REALITAT. Felicitar per endavant amb un any d´antelació al Sr. Bellmunt, pròxim batlle de la vila, que possiblement hagi de ser ell el que solventi molts temes lamentables pendents algun d´ells tal com manifesten els treballadors de l´Ajuntament de la vila, aprovar el nou conveni laboral que va finalitzar l´any 2007, i que vergonyosament continua sense aprovar-se a dia d´avui, motiu de disgust de tots ells.
  Visca els masos

  Publicat per JURASSIC PARK — 06 Jun 2009, 11:41

«Anterior   1 2

Afegeix un comentari
El masculí de gata:Powered by LifeType