Les preposicions per i per a, de Joan Beltran

Les preposicions per i per a és l’últim treball d’investigació de Joan S. Beltran i Cavaller, que ha publicat Pagès Editors.

Es tracta d’un estudi exhaustiu de l’ús diacrònic d’aquestes preposicions en la nostra llengua, a través del buidatge de textos de procedències variades escrits entre els segles XIII i XIX (32 autors i 74 obres contingudes en 61 volums), amb el complement d’una mostra representativa dels usos de les partícules gramaticals equivalents que en aquell període presentaven les altres llengües iberoromàniques.

Joan S. Beltran i Cavaller (Tortosa, 1933). ha dedicat molts anys de la seua vida a la promoció i l’ensenyament de la llengua catalana. Va coordinar els primers cursos de català i de reciclatge a les Terres de l’Ebre. Entre la seua ja extensa obra, destaquem: L’estàndard occidental. Una proposta sobre l’estàndard català a les terres del darrer tram de l’Ebre (1986); Curs de llengua, juntament amb Aïnes. Exercicis de llengua i claus de correcció, aquests dos amb Josep Panisello (2002); i, més recentment, Vocabulari de cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en el context del català formal (2010, 2 v.).

Font: Pagès Editors.

Comments are closed.