Libre de plantar vinyes e arbres… (Tractat d’agricultura del s. XV)

Libre de plantar vinyes e arbres… (Tractat d’agricultura del s. XV)
Edició i introducció de Xavier Luna-Batlle.
Pròleg d’Àngels Massip
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Ministeri de Cultura i Universitat de Barcelona, 2011.
Col. Scripta; 1
ISBN: 978-84-9883-466-6

El Libre de plantar vinyes e arbres és un manuscrit del final del segle XV que un escrivà anònim del Maestrat va copiar d’una obra prèvia desconeguda. És un tractat d’agricultura de llengua concisa, pràctica i directa que conté molts trets dialectals de les terres de l’Ebre i del nord valencià, i per tant, té un gran interès lingüístic i etnològic. Constitueix el primer d’una sèrie de textos que publica el Projecte Scripta i variació dialectal del Departament de Filologia Catalana de la UB.

L’edició de Xavier Luna, extremadament acurada, millora les edicions precedents del text. L’estudi d’aspectes genealògics i lingüístics, així com el lèxic final amb el significat del mots i expressions i la referència a pàgina i línia en el text, confereixen a aquesta versió un valor inestimable.

Vegeu altres edicions a Sciència.cat

Font: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Comments are closed.